Oferta: Kierownik oddziału

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik oddziału
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 100701

Warunki pracy

·         Praca w zabytkowym budynku, położonym w centrum miasta na Wałach Chrobrego,


·         Charakter pracy: w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,


·         Praca wykonywana w pozycji siedzącej,  wymuszonej


·         stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy, drukarkę, telefony, faks, ksero - obsługa komputera powyżej 4 godzin  dziennie


·         oświetlenie dzienne i sztuczne


·         stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku ZUW, częściowo dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, winda oraz urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, brak podjazdów.

Zakres zadań

 • Kieruje pracą Oddziału Zamówień Publicznych w celu zapewnienia sprawności i terminowości realizowanych zadań;
 • Organizuje, koordynuje oraz nadzoruje postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130 tys. zł netto w celu zapewnienia zgodności postepowań z ustawą Prawo zamówień publicznych;
 • Koordynuje i realizuje zapotrzebowania na usługi, roboty budowlane oraz dostawy zgłaszane do Biura Logistyki i Zamówień Publicznych z wydziałów i biur ZUW;
 • Współpracuje z Centralnym Zamawiającym przy realizacji postępowań przetargowych realizowanych wspólnie na rzecz ZUW;
 • Nadzoruje przygotowywanie planów, harmonogramów i sprawozdań, a także analiz dotyczących zamówień publicznych;
 • Uczestniczy w pracach komisji przetargowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku pracy związanym z przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych (powyżej progu wynikającego z art. 4 pkt 8 ustawy PZP)
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy o finansach publicznych
 • kompetencje kierownicze
 • przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi
 • analityczne i syntetyczne myślenie
 • komunikatywność
 • umiejętność planowania, organizacji pracy i podejmowania decyzji
 • umiejętność współpracy
 • znajomość obsługi komputera (pakietu biurowego MS Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy o służbie cywilnej wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Kierownik oddziału
Firma: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2022-06-12