Oferta: IT Manager

Career Opportunities
at Amazon

IT Manager
Szczecin
Miejsce pracy: Szczecin
nr. ref.: 1928643
Amazon zatrudni managera ds. IT w jednym z naszych centrów logistycznych. Kandydat na ogłaszane stanowisko powinien posiadać udokumentowane zdolności związane z zarządzaniem w dynamicznym środowisku. Wybrana osoba będzie zajmować się koordynacją szkoleń oraz zarządzaniem zasobami i pracą światowej klasy specjalistów. Kandydat powinien posiadać umiejętność myślenia perspektywicznego i nie bać się realizacji przełomowych koncepcji. Do innych cech oczekiwanych na oferowanym stanowisku należą zorientowanie na obsługę klienta i doskonałe umiejętności komunikacyjne. Od managerów IT pracujących w Amazon oczekujemy bardzo dobrych umiejętności technicznych związanych z różnorodnymi dziedzinami oprogramowania, sprzętu i sieci informatycznych. Poszukujemy osób, które gotowe są ciężko pracować, a jednocześnie dobrze się bawić i tworzyć historię razem z nami.

PODSTAWOWE KWALIFIKACJE

 • Techniczne wykształcenie wyższe, min. licencjackie; mile widziane wykształcenie wyższe magisterskie
 • Doświadczenie w zarządzaniu w środowisku wsparcia operacyjnego / produkcyjnego w roli kierownika ds. IT / ICT lub na stanowisku IT Service Delivery Manager
 • Doświadczenie w zakresie wsparcia systemów Linux/Unix i/lub wsparcia systemów MS Windows
 • Wiedza z zakresu sieci LAN / WAN i Wireless
 • Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego
 • Wiedza z zakresu okablowania sieciowego/systemów komputerowych
 • Doświadczenie w tworzeniu, pozyskiwaniu, dysponowaniu i zarządzaniu budżetami IT (pracownicy, sprzęt i oprogramowanie)
 • Wysokie zdolności techniczne, umiejętności w zakresie komunikacji ustnej i pisemnej, doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz umiejętność skutecznego postępowania z ludźmi na wszystkich poziomach hierarchii i w różnych sytuacjach.
  Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Wysokie zdolności analityczne z udokumentowaną umiejętnością rozwiązywania problemów
 • Wcześniejsze doświadczenia, w których kandydat wykazał się wysokim poziomem inicjatywy, zdolności oceny sytuacji i taktem
 • Wymagane wcześniejsze doświadczenie w zarządzaniu zespołem wsparcia technicznego w środowisku produkcyjnym charakteryzującym się intensywną interakcją z klientami
 • Doświadczenie w budżetowaniu i prognozowaniu
 • Udokumentowane umiejętności działania w sytuacjach wysokiej presji, skutecznego radzenia sobie z wieloma priorytetami oraz wysoki poziom dyscypliny, elastyczności i profesjonalizmu
 • Osoba zatrudniona na oferowanym stanowisku będzie pracować w szybko rozwijającym się, wymagającym podróży służbowych środowisku europejskim i globalnym

PREFEROWANE KWALIFIKACJE

 • Dobra znajomość infrastruktury i jej komponentów
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne, zarządzania konfliktami, eskalacjami, negocjowania kompromisów i wywierania wpływu na innych
 • Potwierdzona zdolność do pracy w szybkim tempie, w środowisku wymagającym umiejętności działania w nieprzewidywanych sytuacjach, a także ustalania priorytetów i zarządzania wieloma zadaniami jednocześnie
 • Wysokie umiejętności komunikacji ustnej i pisemnej w języku angielskim
 • Udokumentowane doświadczenie w skutecznym komunikowaniu się w ramach struktur organizacyjnych i na wielu poziomach zarządzania
 • Umiejętność skutecznego ułatwiania współpracy między wieloma stanowiskami, działami i poziomami w hierarchii; doskonałe umiejętności pracy w zespole
 • Duże zdolności analityczne, stale rozwijany talent do rozwiązywania problemów, umiejętność podejmowania samodzielnego i taktownego działania w większości sytuacji oraz skutecznego radzenia sobie z wieloma sprzecznymi priorytetami
 • Dbałość o szczegóły: umiejętność sumiennego opracowywania jasnej i zwięzłej dokumentacji

Firma Amazon jest pracodawcą oferującym równe szanse. Uważamy, że zróżnicowanie zatrudnionych przez nas pracowników jest kluczem do naszego sukcesu. Podejmujemy decyzje rekrutacyjne w oparciu o doświadczenie i umiejętności kandydatów. Cenimy pasję do opracowywania nowych koncepcji, odkrywania, a także upraszczania istniejących rozwiązań i tworzenia nowych. Ochrona prywatności kandydatów i bezpieczeństwo ich danych jest zawsze najwyższym priorytetem firmy Amazon. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i przekazujemy dane osobowe osób biorących udział w procesie rekrutacji, prosimy zapoznać się z naszą Informacją o ochronie danych osobowych (https://www.amazon.jobs/en/privacy_page),

 

Składając CV i aplikację, upoważniasz firmę Amazon do przesyłania i przechowywania Twoich danych w globalnej bazie danych rekrutacji grupy Amazon oraz do ich udostępniania w celu oceny Twoich kwalifikacji pod kątem tej lub innej oferty pracy.
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: IT Manager
Firma: Amazon Fulfillment Poland sp. z o.o.
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2022-04-17