Oferta: Inspektor

Urząd Morski w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 120967

Warunki pracy


 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin, w budynku z windami.                  

 • Toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • przygotowywuje dokumentację związaną z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy pracowników będących członkami korpusu służby cywilnej i nienależących do korpusu służby cywilnej,
 • weryfikuje ogłoszenia o naborze pod względem zgodności z opisem stanowiska pracy oraz umieszcza ogłoszenia i wyniki naboru w Biuletynie Informacji Publicznej: Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Urzędu Morskiego w Szczecinie, na stronie i tablicy ogłoszeń Urzędu,
 • weryfikuje i upowszechnia na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu ogłoszenia o naborze na stanowiska nienależące do korpusu służby cywilnej,
 • koordynuje proces oceniania członków korpusu służby cywilnej oraz proces ustalania indywidualnych programów rozwoju zawodowego członków korpusu służby cywilnej,
 • przygotowywuje dokumenty dotyczących zaszeregowań, przeszeregowań oraz odpowiednio kar dyscyplinarnych lub kar porządkowych pracowników,
 • zakłada i prowadzi teczki akt osobowych pracowników,
 • wystawia pracownikom świadectwa pracy i zaświadczenia dotyczących stosunku pracy,
 • przygotowywuje dane do sprawozdań
 • obsługuje program kadrowo-płacowy praz program PŁATNIK.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w komórce zajmującej się kadrami lub płacami
 • znajomość przepisów prawa pracy
 • znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy o słuzbie cywilnej
 • znajomość obsługi programu kadrowego
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Inspektor
Firma: Urząd Morski w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-05-20