Oferta: Inspektor

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie
Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Goleniów
Ogłoszenie o naborze Nr 119989

Warunki pracy

Praca terenowo-biurowa.


Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie z wykorzystaniem narzędzi biurowych tj. kserokopiarka, niszczarka.


Gotowość do sporadycznych wyjazdów samochodem służbowym do pracy w terenie obejmującej obszar województwa zachodniopomorskiego.


Gotowość do pogłębiania swojej wiedzy poprzez samokształcenie oraz udział
w szkoleniach wewnętrznych oraz zewnętrznych.


Samodzielność w realizacji zadań.Praca na wysokości do 3 metrów.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Siedziba Inspektoratu znajduje się na podwyższonym parterze budynku, dostęp po schodach, brak windy. Brak przystosownej toalety dla osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Kontroluje podmioty wprowadzające do obrotu nawozy, nawozy oznaczone znakiem "NAWÓZ WE", środki wspomagające uprawę roślin oraz produkty nawozowe UE oraz pobiera próby do badań jakościowych.
 • Kontroluje przestrzeganie przepisów dotyczących znakowania i pakowania nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE", środków wspomagających uprawę roślin oraz produktów nawozowych UE.
 • Kontroluje wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin oraz pobiera próby do badań jakościowych.
 • Kontroluje stosowanie środków ochrony roślin oraz pobiera próby płodów rolnych do badań na obecność pozostałych środków ochrony roślin.
 • Wprowadza dane do Zintegrowanego Systemu Informatycznego.
 • Sporządza sprawozdania i informacje z wykonania zadań z zakresu ochrony roślin i nawozów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustaw: o nawozach i nawożeniu, o PIORIN, o środkach ochrony roślin, kodeks postępowania administracyjnego.
 • Umiejętnosć obsługi komputera.
 • Posiadanie prawo jazdy kat. B
 • Dobra organizacja pracy.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość ustawy: Prawo przedsiębiorców.
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Inspektor
Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie
Miejsce pracy: Goleniów
Opublikowano: 2023-05-01