Oferta: Inspektor

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 116774

Warunki pracy

- Praca o charakterze administracyjno-biurowym


- Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę,


- Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym


- Naturalne i sztuczne oświetlenie, konieczność koncentracji uwagi podczas wykonywanej pracy,


- Opracowywanie dokumentów, praca i czynności koncepcyjne,


- Na stanowisku występuje stres związany z zachowaniem terminów . Praca pod presją czasu.


- Obiekt przy ul. T.Firlika 20 w Szczecinie, niebędący własnością RDOŚ, dostosowany jest częściowo dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (jest winda),


- W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych (na parterze).


- Brak  specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym  oraz głuchoniemym ).


- Pomieszczenia biurowe dla pracowników oraz ich stanowiska pracy znajdują się na I piętrze i II piętrze budynku 5 piętrowego (biurowiec), 


- Stanowisko pracy wyposażone jest w monitor, komputer, wspólną drukarkę, telefon, kserokopiarkę sieciową znajdującą się w korytarzu firmy. 

Zakres zadań

  • Prowadzi obsługę finansowo - księgową Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie polegającą na przygotowaniu przelewów i księgowaniu dokumentów jak również obsługę środków pochodzących z innych źródeł w tym funduszy krajowych i europejskich, w ramach projektów realizowanych przez Regionalną Dyrekcję w celu wypłaty należnych świadczeń pieniężnych oraz sprawnej realizacji polityki finansowej.
  • Przestrzega terminowości realizacji i zakończenia umów oraz wykonania analiz kosztów funkcjonowania Regionalnej Dyrekcji i jej komórek organizacyjnych w celu racjonalnego wydatkowania środków.
  • Prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych w celu przestrzegania prawidłowej gospodarki majątkowej Regionalnej Dyrekcji.
  • Uczestniczy w sporządzaniu sprawozdań finansowych i statystycznych (miesięcznych, kwartalnych i rocznych) oraz rozlicza delegacje krajowe i zagraniczne w celu zapewnienia terminowości wynikającej z polityki finansowej .

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • •znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, finansów publicznych, podatków, ZUS •znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych •umiejętności organizacji pracy i pracy w zespole •rzetelność i terminowość’ •umiejętność obsługi komputera MS Excel, MS Word, Poczta elektroniczna.
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • przeszkolenie z zakresu obsługi finansowo-księgowej; umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Inspektor
Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-03-05