Oferta: Inspektor

Urząd Morski w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 116085

Warunki pracy • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, • praca w terenie w szczególnie trudnych warunkach środowiska,


 • budynek wyposażony w windy i podjazdy,
 • odpowiednio dostosowane toalety dla potrzeb osób niepełnosprawnychZakres zadań

 • zapewnia utrzymanie właściwego stanu technicznego stałego oznakowania nawigacyjnego oraz prowadzi rejestr kategoryzacji stałego oznakowania nawigacyjnego,
 • nadzoruje i organizuje pracę grupy konserwacyjno-remontowej,
 • zabezpiecza prawidłowe i bezawaryjne działania urządzeń zasilających stałe znaki nawigacyjne,
 • prowadzi ewidencję czasu pracy, pilnuje polityki urlopowej grupy konserwacyjno-remontowej,
 • bierze udział w komisjach likwidacyjnych, kasacyjnych i awaryjnych,
 • zbiera i przekazuje wszelkie informacje dotyczące usterek, wadliwego działania i awarii stałego oznakowania nawigacyjnego właściwym komórkom do realizacji,
 • przygotowuje dokumentacje w sprawach zamówień publicznych (wnioski, specyfikacje techniczne, projekty umów),
 • zastępuje podczas nieobecności kierownika oddziału nawigacyjnego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia w zarządzaniu zespołem ludzkim
 • znajomość podstaw nawigacji,
 • znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość zagadnień technicznych dot. oznakowania nawigacyjnego,
 • znajomość przepisów dot. zamówień publicznych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Inspektor
Firma: Urząd Morski w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-02-20