Oferta: Inspektor

Kuratorium Oświaty w Szczecinie
Zachodniopomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 114508

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu; praca przy komputerze.


Urząd nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych (brak windy, podjazdów oraz toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych ruchowo), urząd nie jest przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • przyjmuje i rozdziela korespondencję wpływającą na stanowisko (elektronicznie i w sposób tradycyjny) w celu przekazania jej do realizacji przez dany wydział, w oparciu o jego właściwość rzeczową,
 • zastępuje pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. obsługi sekretariatu Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, podczas jego nieobecności,
 • obsługuje narady, konferencje, uroczystości i inne tego typu wydarzenia organizowane przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty,
 • udziela informacji i kieruje ruchem klientów urzędu,
 • wprowadza dane do elektronicznych rejestrów zarządzeń, decyzji oraz poleceń wyjazdów służbowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz JRWA,
 • znajomość instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • umiejętność obsługi komputera oraz pakietów biurowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • umiejętność obsługi Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej,
 • umiejętność obsługi systemu zarządzania dokumentacją EZD.
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Inspektor
Firma: Kuratorium Oświaty w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-01-29