Oferta: Inspektor

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 101022

Warunki pracy


 • Charakter pracy: administracyjno-biurowy, w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,

 • Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej - praca z dokumentami,

 • Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na pierwszym piętrze budynku ZUW, częściowo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, brak podjazdów, urządzenia sanitarno-higieniczne na każdej kondygnacji).


 

Zakres zadań

 • Wypełnia i przesyła standardowe formularze SED z serii F na potrzeby instytucji zagranicznych oraz polskich,
 • Prowadzi bezpośrednią obsługę klientów (w tym udziela informacje telefonicznie) ubiegających się oraz otrzymujących świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze w krajach UE, EOG i Szwajcarii
 • Weryfikuje wnioski przekazane przez zagraniczne instytucje pod względem ich poprawności i kompletności w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych i wychowawczych, do których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych,
 • Przygotowuje projekty pism do klientów ubiegających się oraz otrzymujących świadczenia rodzinne i świadczenie wychowawcze, instytucji oraz urzędów,
 • Obsługuje systemy teleinformatyczne niezbędne dla załatwienia spraw z zakresu zadań związanych z koordynacją systemów zabezpieczeń społecznych,
 • Prowadzi bazy danych osób ubiegających się o świadczenia rodzinne w krajach Unii Europejskiej, EOG i Szwajcarii oraz rejestru spraw i przestrzeganie terminowości ich rozpatrywania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
 • Znajomość przepisów ustaw: o świadczeniach rodzinnych, o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, o rodzinnym kapitale opiekuńczym
 • Znajomość regulacji unijnych w zakresie stosowania i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Szczegóły oferty

  Stanowisko: Inspektor
  Firma: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
  Miejsce pracy: Szczecin
  Opublikowano: 2022-06-19