Oferta: Inspektor

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 97484

Warunki pracy

·         Praca w zabytkowym budynku, położonym w centrum miasta na Wałach Chrobrego,


·         Charakter pracy: administracyjno-biurowy, w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,


·         Praca wykonywana w pozycji siedzącej,  wymuszonej


·         stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy, drukarkę, telefony, faks, ksero - obsługa komputera powyżej 4 godzin  dziennie


·         oświetlenie dzienne i sztuczne


·         stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku ZUW, częściowo dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, winda oraz urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, brak podjazdów.

Zakres zadań

 • opracowuje projekty zarządzeń i decyzji wojewody w sprawie zmian w budżecie wojewody (w tym na podstawie decyzji centralnych) oraz zawiadamia strony o dokonanych zmianach w budżecie wynikających z zarządzeń lub decyzji wojewody;
 • sporządza projekty wystąpień do ministra finansów oraz innych ministerstw, w celu uzyskania zwiększenia wydatków budżetu wojewody na dany rok budżetowy, w tym na dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez jednostki samorządu terytorialnego;
 • prowadzi rejestry dotyczące planów wydatków budżetowych oraz bieżących aktualizacji zmian;
 • uczestniczy w procesie opracowywania i przygotowania materiałów do projektu budżetu państwa w części 85/32- województwo zachodniopomorskie (w układzie tradycyjnych i zadaniowym);
 • uczestniczy w procesie opracowywania planu finansowego dochodów i wydatków budżetu wojewody w granicach kwot dochodów i wydatków określonych ustawą budżetową, w układzie tradycyjnym i zadaniowym;
 • sporządza projekty pism do ministerstw, urzędów centralnych, jednostek administracji zespolonej, jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów w zakresie dotyczącym planowania i realizacji budżetu wojewody;
 • ewidencjonuje zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu wojewody w ramach systemu finansowo-księgowego BW oraz elektronicznego systemu do obsługi budżetu państwa TREZOR.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w obszarze finansów lub administracji
 • wiedza z zakresu finansów publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy o finansach publicznych
 • praktyczna znajomość obsługi programów komputerowych (Excel, Word)
 • umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wiedza z zakresu planowania i realizacji budżetu
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Inspektor
Firma: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2022-04-25