Oferta: Inspektor

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie
Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 85777

Warunki pracy

praca w siedzibie urzędu oraz w terenie
nietypowe godziny pracy (w tym dyżury, możliwość pracy zmianowej)
prowadzenie samochodu służbowego
praca na wysokości powyżej 3 metrów
praca w zmiennym mikroklimacie
kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym
praca wymagająca szczególnych właściwości psychofizycznych oraz dobrej   komunikatywności
stanowisko wymaga odporności na stres
stanowisko pracy znajduje się na III piętrze, winda, brak podjazdów, bariery architektoniczne: schody, urządzenia higieniczno – sanitarne na każdej kondygnacji,
stanowisko pracy wyposażone jest w monitor ekranowy, komputer, drukarkę sieciową, telefon

Zakres zadań

 • Przygotowywanie projektów dokumentów dotyczących przedmiotu kontroli i wykonywanie pod nadzorem kontroli podmiotów korzystających ze środowiska
 • Sporządzanie projektów nieskomplikowanych dokumentów oraz innych dokumentów tworzonych przez komórkę inspekcji
 • Bieżące prowadzenie rejestrów z realizowanych zadań
 • Współdziałanie z innymi pracownikami Inspekcji Ochrony Środowiska, a także z pracownikami innych służb kontrolnych, administracji rządowej oraz samorządowej
 • Przygotowywanie niezbędnych danych dla opracowania informacji i sprawozdań z realizowanych zadań
 • Uczestniczenie w działaniach związanych z zanieczyszczeniem środowiska

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie związane z ochroną środowiska, chemią, fizyką lub wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w przypadku wykształcenia średniego w obszarze ochrony środowiska
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ustwy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość procedur wynikających z Kodeksu postepowania administracyjnego
 • Posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub zgoda na poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego zwykłego
 • Posiadanie prawa jazdy kat. "B"
 • Dyspozycyjność - możliwość pracy w systemie zmianowym, dyżury
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym
 • Staranność, rzetelność, obowiązkowość
 • Łatwość przyswajania nowych zagadnień
 • Kursy i szkolenia z zakresu ochrony środowiska
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Inspektor
Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-10-11