Oferta: Inspektor

Urząd Morski w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 83999

Warunki pracy


 • praca przy komputerze ponad 4 godziny dziennie,

 • brak podjazdu - obecność wind,

 • brak odpowiednio dostosowanych toalet dla potrzeb niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzi kartoteki ewidencji ilościowo-wartościowej materiałów oraz innych środków trwałych na podstawie danych z komórek organizacyjnych Urzędu.
 • Przygotowuje i kontroluje dokumenty obrotu majątkowego pod względem formalnym, rachunkowym i zgodności podpisów osób odpowiedzialnych za gospodarkę materiałową.
 • Współpracuje z magazynierami w zakresie nadawania indeksów materiałowych.
 • Sporządza zestawienia środków trwałych wydanych z magazynu do użytkowania a także sporządza noty zużycia materiałów z podziałem na określone stanowiska kosztów do 8-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
 • Przygotowuje dokumentację wydatków budżetowych z wykonania paragrafów wg klasyfikacji budżetowej za rok bieżący zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie dokumentacji z komórek organizacyjnych.
 • Rozlicza koszty krajowych podróży służbowych pracowników UMS pod względem formalnym i rachunkowym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia w księgowości lub gospodarce materiałowej
 • znajomość: Ustawy o rachunkowości, Klasyfikacji Budżetowej, Ordynacji Podatkowej, Ustawy o podatku od towarów i usług
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi programu finansowo-księgowego
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Inspektor
Firma: Urząd Morski w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-09-16