Oferta: Inspektor

Urząd Morski w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 77138

Warunki pracy


 • praca biurowa przy komputerze ponad 4 godziny dziennie, 

 • zagrożenie korupcją,

 • brak podjazdu, obecność wind do III piętra, wejście schodami, toalety nieprzystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • prowadzi rejestr osób uprawnionych do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i przyznanych w ramach funduszu świadczeń,
 • ustala uprawnienia pracowników do świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz sporządza listy wypłat przyznanych świadczeń,
 • przygotowuje dokumentację merytoryczną związaną z udzielaniem zamówień publicznych dla zapewnienia usług na rzecz realizacji działalności socjalnej,
 • organizuje pracę obiektów socjalnych - pokoi gościnnych służących działalności socjalnej,
 • przyjmuje zgłoszenia pobytu w obiektach socjalnych oraz nalicza odpłatności za wypoczynek,
 • opracowuje roczny plan przychodów i wydatków w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych celem optymalnego wykorzystania środków Funduszu w danym roku,
 • ściśle współpracuje z organizacjami związkowymi działającymi w Urzędzie Morskim w Szczecinie przy ustalaniu zasad i warunków regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • prowadzi sprawy dotyczące udzielania pożyczek mieszkaniowych celem świadczenia pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określanych w umowie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego związane z działalnością socjalną
 • Znajomość przepisów ustaw o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Komunikatywność
 • Umiejętność obsługi pakietu biurowego MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Szczegóły oferty
  Stanowisko: Inspektor
  Firma: Urząd Morski w Szczecinie
  Miejsce pracy: Szczecin
  Opublikowano: 2021-04-20