Oferta: Inspektor

Urząd Morski w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 75548

Warunki pracy


 • Praca w biurze przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie przy urządzeniach powielających i drukarkach;

 • Praca w budynku z wejściem schodami;

 • Brak wind i podjazdu;

 • Toalety nieprzystosowane dla osób niepełnospawnych.


 

Zakres zadań

 • Prowadzi kompleksową obsługę kancelaryjną Wydziału Pomiarów Morskich,
 • Rozlicza kontrahentów zewnętrznych z wykonanych prac hydrograficznych, sporządza kosztorysy wynikowe, wystawia faktury VAT,
 • Sporządza okresowe zestawienia/sprawozdania finansowe do planów budżetowych, zapewnia prawidłowy obieg dokumentów finansowych,
 • Prowadzi statystyki i sprawozdania na potrzeby Kontroli Zarządczej i Systemu Zarządzania Jakością,
 • Prowadzi zapotrzebowania w zakresie materiałów biurowych, hydrograficznych, kartograficznych,
 • Sporządza i analizuje umowy na prace hydrograficzne oraz wszelką działalność finansową (zamówienia publiczne na zakup materiałów i usług),

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa wodnego o obszarach morskich RP i administracji morskiej,
 • Język angielski na poziomie komunikatywnym.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność realizowania projektów związanych z pozyskiwaniem funduszy krajowych i unijnych
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty
Stanowisko: Inspektor
Firma: Urząd Morski w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-03-09