Oferta: Inspektor

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 75274

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Miejsce pracy zlokalizowane na parterze. Budynek biura niedostosowany dla osób niepełnosprawnych. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych oraz brak możliwości przystosowania istniejących.

Zakres zadań

 • Analizowanie kompletności składanych wniosków o przeprowadzenie inspekcji i pomiar statków;
 • Wydawanie świadectw pomiarowych, unijnych świadectw zdolności żeglugowej, unijnych tymczasowych świadectw zdolności żeglugowej, unijnych uzupełniających świadectw zdolności żeglugowej;
 • Kompletowanie i wydawanie zaświadczeń z przeprowadzonych inspekcji i pomiarów statków;
 • Nadawanie europejskich numerów identyfikacji statków;
 • Prowadzenie rejestrów i ewidencji świadectw pomiarowych, numerów ENI, unijnych tymczasowych świadectw zdolności żeglugowej, unijnych świadectw zdolności żeglugowej, unijnych uzupełniających świadectw zdolności żeglugowej;
 • Prowadzenie rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej;
 • Wprowadzanie danych do elektronicznych rejestrów statków, w tym Europejskiej Bazy Danych Statków EHDB;
 • Udział w międzynarodowych pracach grup eksperckich w zakresie budowy i rozbudowy elektronicznych rejestrów statków, załóg i dróg wodnych;
 • Wykonywanie sprawozdań z działalności Technicznej Komisji Inspekcyjnej;
 • Inne prace w tym biurowe przydzielone przez Przewodniczącego TKI;
 • Obliczanie kosztów przeprowadzenia inspekcji technicznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość problematyki żeglugi śródlądowej,
 • Znajomość następujących aktów prawnych: Ustawy z dn. 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej z późn. zm. oraz aktów wykonawczych do ww. Ustawy,
 • Znajomość obsługi biurowego oprogramowania komputerowego MS Office,
 • Rzetelność i terminowość,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość obsługi programów wspierających projektowanie (AutoCAD, Inventor)
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty
Stanowisko: Inspektor
Firma: Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-03-18