Oferta: Inspektor

Urząd Morski w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 74567

Warunki pracy

- praca przy komputerze ponad 4 godziny dziennie


- brak podjazdu - obecność wind


- brak odpowiednio dostosowanych toalet dla potrzeb niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • prowadzenie ewidencji syntetycznej operacji gospodarczych Urzędu,
 • dekretowanie dokumentów finansowo-księgowych dotyczących działalności podstawowej, inwestycyjnej i finansowo-wyodrębnionej,
 • przygotowywanie rozliczenia zrealizowanych dochodów budżetowych,
 • prowadzenie analityki kont kontrahentów,
 • przygotowywanie dokumentów do windykacji należności z tytułu dochodów budżetowych oraz przekazywanie informacji do Wydziału Prawno-Organizacyjnego w celu skierowania na drogę postępowania sądowego nie uregulowanych przez kontrahentów wymagalnych należności wobec Urzędu,
 • przygotowywanie dokumentów do sprawozdawczości okresowej w ujęciu miesięcznym i rocznym z zakresu wykonanego planu dochodów budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów,
 • sporządzanie protokołów i załączników do bilansu i innych sprawozdań finansowych dotyczących wykonania budżetu państwa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne z zakresu rachunkowości
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia w księgowości
 • znajomość : ustawy o rachunkowości, klasyfikacji budżetowej, ustawy o podatku od towarów i usług
 • umiejętność obsługi komputera pakiet (MS Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi programu finansowo-księgowego
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty
Stanowisko: Inspektor
Firma: Urząd Morski w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-03-02