Oferta: Inspektor

Urząd Morski w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 136913

Warunki pracy


 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
 • Praca w terenie (w miejscach trudno dostępnych oraz w zmiennych warunkach atmosferycznych) oraz na jednostkach pływających UMS.
 • Praca na wysokości (praca na drabinie, praca na galeryjkach na wysokość do 20 m, praca na  dachu wspinanie się na maszty kratowe do 20 m).
 • Narażenie na promieniowanie elektromagnetyczne (praca w otoczeniu radarów oraz przy  użyciu radiotelefonów nadawczo-odbiorczych).
 • Brak podjazdu.
 • Brak wind, wejście schodami.
 • Brak odpowiednio dostosowanych toalet dla potrzeb niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Obsługuje technicznie system kontroli ruchu statków VTMS;
 • Obsługuje technicznie systemy łączności radiowej pasma morskiego UKF;
 • Naprawia i konserwuje urządzenia łączności i elektroniczne;
 • Kontroluje emisje radiowe urządzeń łączności UKF;
 • Prowadzi odbiory techniczne i przeglądy aparatury elektronicznej i łączności;
 • Utrzymuje w sprawności kabel światłowodowy UMS.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne o kierunku elektroniki lub łączności
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego praktyki warsztatowej w zakresie elektroniki
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Umiejętność naprawy urządzeń elektronicznych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,


Szczegóły oferty

Stanowisko: Inspektor
Firma: Urząd Morski w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2024-05-12