Oferta: Inspektor

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 137417

Warunki pracy

- praca o charakterze administracyjno-biurowym w siedzibie urzędu oraz  w terenie, w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym, zagrożenie naciskami grup przestępczych, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, możliwa praca na wysokości,


 


- pomieszczenia WIIH w Szczecinie znajdują się na parterze i III piętrze w budynku,


- w budynku nie ma windy, urządzenia higieniczno – sanitarne na każdej kondygnacji, podjazd, oświetlenie dzienne i sztuczne jarzeniowe,


- pomieszczenia WIIH są nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo,


- nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych,


- stanowisko pracy wyposażone jest w komputer stacjonarny lub przenośny, monitor ekranowy, telefon, drukarkę.

Zakres zadań

 • przeprowadza czynności kontrolne u przedsiębiorców w celu ochrony interesów i praw konsumentów,
 • kompletuje akta sprawy (akta kontroli), przedkłada wnioski z kontroli oraz opracowywuje pisma oraz wystąpienia wymagane w postępowaniu pokontrolnym,
 • opracowuje analizy i informacje z przeprowadzonych kontroli w celu przekazania ich właściwym organom i instytucjom,
 • przygotowuje się do kontroli poprzez zapoznawanie się z przepisami, wytycznymi i innymi materiałami dotyczącymi przedmiotu kontroli,
 • prowadzi monitoring produktów i usług w celu ustalenia czy oferowane są na rynku.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Komunikatywność i dyspozycyjność
 • Umiejętność redagowania pism
 • Umiejętności analityczne
 • Odporność na stres
 • Znajomość pakietów OFFICE
 • Umiejętność pracy w zespole
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym
 • Prawo jazdy kat. B
 • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości
 • Badania sanitarno-epidemiologiczne
 • znajomość ustawy o Inspekcji Handlowej
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktu


Szczegóły oferty

Stanowisko: Inspektor
Firma: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2024-05-09