Oferta: Inspektor

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie
Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 137283

Warunki pracy

Praca w środowisku biurowym głównie w siedzibie urzędu. Praca pod presją czasu, obsługa interesantów, liczne bezpośrednie kontakty telefoniczne i mailowe, obsługa komputera i urządzeń biurowych. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Pomieszczenia biurowe WINB zlokalizowane są na IV piętrze budynku ZUW w Szczecinie - wejście po schodach.

Zakres zadań

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego jako organu II instacji
 • Rozpatrywanie odwołań i zażaleń dotyczacych rozstrzygnięć powiatowych organów nadzoru budowlanego oraz przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w celu wydania rozstrzygnięcia
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
 • Prowadzenie postępowań w trybie skargowym, przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi obywateli
 • Przyjmowanie klientów celem udostępienia im akt sprawy oraz ewentualnego udzielenia wyjaśnien
 • Kompletowanie i porządkowanie akt zgodnie z instrukcją kanceleryjną, ewidencjonowanie danych dotyczących toczących się postępowań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów prawa budowlanego i kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • umiejętność obsługi komputera
 • samodzielność w pracy i odpowiedzialność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w administracji publicznej
 • mile widziane wykształcenie wyższe budowlane
 • systematyczność
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność


Szczegóły oferty

Stanowisko: Inspektor
Firma: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2024-05-07