Oferta: Inspektor

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 135577

Warunki pracy

Praca biurowa z użyciem monitora ekranowego i urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka). Praca wykonywana w pozycji siedzącej. Obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.


Praca wymaga: zachowania tajemnicy, dyskrecji, bardzo dobrej organizacji pracy własnej, umiejętności pracy pod presją czasu oraz umiejętności rozwiązywania problemów.

Zakres zadań

 • Realizacja czynności kancelaryjnych (rejestracja korespondencji przychodzącej w systemie EZD - Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją, dokonywanie odwzorowań korespondencji, segregacja i dystrybucja poczty)
 • Prowadzenie i archiwizacja składu chronologicznego
 • Prowadzenie spraw związaych z gospodarowaniem majątkiem Skarbu Państwa (prowadzenie bieżącej analizy stanu majątku, dokumentowanie i załatwianie spraw związanych z zagospodarowaniem zbędnych lub zużytych składników majątku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami)
 • Wykonywanie innych zadań zespołu ds. administracyjnych (współpraca z pracownikami i wsparcie w zakresie wykonywania innych zadań, zastępstwa w razie nieobecności pracowników działu w ramach posiadanych umiejętności i kompetencji)
 • Organizacja i obsługa narad i szkoleń
 • Uczestnictwo w komisjach inwentaryzacyjnych (weryfikacja prowadzonej ewidencji majątku w stosunku do stanu faktycznego)
 • Mile widziane umiejętności w prowadzeniu spraw wg. ustawy prawo zamówień publicznych np. zamówienia w trybie z wolnej ręki lub do 130 tys. zł

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego wykonywanie czynności kancelaryjnych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Dyskrecja i zachowanie tajemnicy korespondencji
 • Wysoka kultura osobista
 • Umiejętność wykonywania czynności kancelaryjnych
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych typu edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych (kserokopiarka, skaner, fax)
 • Umiejętność organizowania i planowania pracy
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwjąjcym swobodne posługiwanie się nim
 • Znajomość EZD
 • Mile widziane umiejętności z zakresu zamówień publicznych, np. prowadzenie postępowań w trybie z wolnej ręki
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Inspektor
Firma: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2024-03-26