Oferta: Inspektor

Urząd Morski w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 129763

Warunki pracy


 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • Brak podjazdu
 • Obecność wind, wejście schodami
 • Brak odpowiednio dostosowanych toalet dla potrzeb niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane z udzielaniem przez Dyrektora upoważnień i pełnomocnictw pracownikom Urzędu w celu nadania im prawidłowej formy i treści.
 • Opiniuje karty obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień pracowników w celu sprawdzenia ich poprawności i zgodności z regulaminem organizacyjnym i przepisami prawa.
 • Przygotowuje projekty pism w celu udzielenia stosownych informacji właściwym ministerstwom i organom państwowym.
 • Przygotowuje we współpracy z pracownikami innych komórek organizacyjnych Urzędu odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej.
 • Opracowuje we współpracy z komórkami merytorycznymi projekty wewnętrznych aktów normatywnych i nadzoruje nad ich uzgadnianiem w celu realizacji zadań w zakresie organizacji Urzędu.
 • Aktualizuje na bieżąco informacje zamieszczane w Intranecie i Internecie w zakresie przydzielonych zadań.
 • Prowadzi i aktualizuje wykazy wydanych wewnętrznych aktów normatywnych, upoważnień w celu zapewnienia dostępu do właściwych informacji.
 • Przygotowuje i przekazuje dokumentację do Archiwum Zakładowego Urzędu celem jej zarchiwizowania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego Doświadczenie związane z administracją publiczną
 • znajomość programów pakietu Office
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego w stopniu b. dobrym
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Inspektor
Firma: Urząd Morski w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-11-09