Oferta: Inspektor

Kuratorium Oświaty w Szczecinie
Zachodniopomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 127051

Warunki pracy

Urząd nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak windy, podjazdów oraz toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych ruchowo).

Zakres zadań

 • przyjmuje korespondencję wpływającą do urzędu w celu przedłożenia kuratorowi;
 • prowadzi ewidencję pism wpływających do Kuratorium w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w urzędzie (w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentem);
 • rozdziela zadekretowane pisma w celu usprawnienia pracy urzędu;
 • rozdziela, przygotowuje do wysłania i wysyła korespondencję wychodzącą z Kuratorium w celu usprawnienia pracy urzędu;
 • rozdziela wpływające podręczniki i inne materiały przysyłane przez Ministerstwo na Delegaturę/Oddziały Kuratorium i szkoły szczecińskie w celu usprawnienia ich dystrybucji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • praktyczna znajomość komputera (Windows, Word, Excel, Internet);
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej;
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Inspektor
Firma: Kuratorium Oświaty w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-09-13