Oferta: Inspektor

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 126539

Warunki pracy

Praca w siedzibie Inspektoratu i poza nią. Wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych , przeprowadzanie wizji i oględzin na terenie Misata Szczecin (praca na wysokości). Przyjmowanie interesantów, stron postępowań i udzielanie informacji.

Zakres zadań

  • Udział w działalności inspekcyjno-kontrolnej w zakresie budowy i użytkowania obiektów budowlanych
  • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu kompetencji organu
  • Przygotowywanie postanowień i decyzji administracyjnych oraz innych pism
  • Inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie budownictwo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
  • „W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r."
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • uprawnienia budowlane
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Inspektor
Firma: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-09-04