Oferta: Inspektor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 126545

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 • praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
 • budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,  
 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • wstępnie weryfikuje, opiniuje, analizuje i konsultuje złożone do rozpatrzenia projekty stałej i tymczasowej organizacji ruchu; wstępnie rozpatruje poprawność projektów zgodnie z obowiązujacymi wymogami, uzgadnia projekty w różnych stadiach dokumentacji,,
 • dokonuje kontroli oraz analizy stanu organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego na administrowanej sieci dróg; bierze udział w odbiorach oznakowania dróg,
 • współuczestniczy w procesie planowania i realizacji zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • uczestniczy w działaniach mających na celu zapobieganie powstawaniu zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także współpracuje przy wprowadzaniu ograniczeń w ruchu bądź zamknięcia dróg dla ruchu w wypadkach gdy wymaga tego stan techniczny drogi lub mostu,
 • realizuje procedury audytu o ocen bezpieczeństwa ruchu drogowego, analizuje stan organizacji ruchu w celu przeprowadzenia audytów brd zgodnie z obowiązujacymi przepisami,
 • prowadzi i analizuje bazy danych o wypadkach drogowych,
 • współuczestniczy w opracowywaniu kierunków polityki GDDKiA w zakresie zarządzania ruchem oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego, podejmuje działania związane z wprowadzeniem nowych rozwiązań służących do zarządzania i sterowania ruchem,
 • wstępnie rozpatruje wnioski dotyczące organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów z zakresu Ustawy o drogach publicznych, Prawo o ruchu drogowym,
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału,
 • Prawo jazdy kat. B
 • Praktyczna znajomość pakietu MS-Office,
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenia z zakresu organizacji ruchu drogowego i zagadnień bezpieczeństwa ruchu,
 • Znajomość zagadnień z inżynierii ruchu.
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Inspektor
Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-09-03