Oferta: Inspektor

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Szczecinie
Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 126223

Warunki pracy

Praca o charakterze kontrolnym w systemie ośmiogodzinnym , jednozmianowym : praca zarówno w siedzibie urzędu jak i w terenie - wyjazdy służbowe, prowadzenie samochodu służbowego, wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej, możliwe przebywanie w niskich temperaturach(chłodnie), zapylenie(elewatory, magazyny) , wstęp na środki transportu (ładownie statków, wagony). Praca wymaga sprawności ruchowej. Na stanowisku pracy występują zadania wymagające skupienia, koncentracji uwagi, zdyscyplinowania, dokładności, dobrej pamięci, skrupulatności, spostrzegawczości, komunikatywności, zrównoważenia emocjonalnego, zdolności logicznego argumentowania.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest na II piętrze budynku - brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo.


Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy - obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. 


 

Zakres zadań

 • kontroluje jakość handlową artykułów rolno- spożywczych w produkcji , obrocie oraz sprowadzanych lub wywożonych za granicę,
 • przygotowuje pod nadzorem dokumentację z postępowania kontrolnego oraz na podstawie ustalonego stanu faktycznego sporządza projekty informacji i dokumentów pokontrolnych,
 • ocenia jakość handlową artykułów rolno- spożywczych na wniosek przedsiębiorcy,
 • wykonuje prace związane z działalnością wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie technologia żywności, rolnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego brak
 • Prawo jazdy kat.B,
 • Obsługa komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenie przygotowawcze w Służbie Cywilnej,
 • Komunikatywność,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Analityczne myślenie
 • Zdolność do pracy w sytuacjach stresowych.
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Inspektor
Firma: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-09-01