Oferta: Inspektor wojewódzki

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 119779

Warunki pracy


 • Charakter pracy: administracyjno-biurowy, w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,

 • Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej - praca z dokumentami,

 • Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na drugim piętrze budynku ZUW, częściowo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, brak podjazdów, urządzenia sanitarno-higieniczne na każdej kondygnacji).

Zakres zadań

 • Zbiera informacje o potrzebach, planuje, przygotowuje podział środków dla jednostek samorządu terytorialnego oraz rozlicza dotacji z budżetu państwa na wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • Zbiera, weryfikuje dane oraz sporządza sprawozdania rzeczowo-finansowe z zakresu działania pomocy społecznej, wypłat świadczeń rodzinnych i pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wpierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 • Wykonuje zadania związane z realizacją resortowych i rządowych programów z zakresu działania pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego zawodowego w pracy w administracji publicznej lub w zakresie finansów i księgowości
 • znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego, o finansach publicznych
 • znajomość pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Szczegóły oferty

  Stanowisko: Inspektor wojewódzki
  Firma: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
  Miejsce pracy: Szczecin
  Opublikowano: 2023-04-28