Oferta: Inspektor wojewódzki

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 116649

Warunki pracy


 • Jedno oraz kilkudniowe wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub samochodem służbowym – prowadzenie kontroli w jednostkach mających siedzibę w województwie zachodniopomorskim

 • W siedzibie urzędu praca o charakterze administracyjno-biurowym, wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej

 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Oświetlenie dzienne i sztuczne

 • Stanowisko pracy znajduje się na niskim parterze budynku ZUW

 • W budynku urzędu znajduje się winda (brak podjazdów)

 • Urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, niektóre przystosowane dla osób niepełnosprawnych

 • Warunki w kontrolowanych podmiotach mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych


 

Zakres zadań

 • Uczestniczy w zewnętrznych kontrolach w nadzorowanych lub podległych Wojewodzie Zachodniopomorskiemu podmiotach.
 • Bierze udział w kontrolach wewnętrznych w wydziałach i biurach ZUW.
 • Weryfikuje terminowość i sposób wykorzystania przekazanych kontrolowanym jednostkom zaleceń, wniosków i uwag zawartych w wystąpieniach pokontrolnych.
 • Opracowuje zestawienia i analizy dotyczące prowadzonych czynności kontrolnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze kontroli
 • Znajomość ustaw: o kontroli w administracji rządowej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o finansach publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego, o rachunkowości, o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego MS Office
 • Samodzielność
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Odpornośc na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Szczegóły oferty

  Stanowisko: Inspektor wojewódzki
  Firma: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
  Miejsce pracy: Szczecin
  Opublikowano: 2023-03-03