Oferta: Inspektor wojewódzki

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 113144

Warunki pracy

·         Praca w zabytkowym budynku, położonym w centrum miasta na Wałach Chrobrego,


·         Charakter pracy: w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,


·         Praca wykonywana w pozycji siedzącej,  wymuszonej


·         stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy, drukarkę, telefony, faks, ksero - obsługa komputera powyżej 4 godzin  dziennie


·         oświetlenie dzienne i sztuczne


·         stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku ZUW, częściowo dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, winda oraz urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, brak podjazdów.

Zakres zadań

 • Prowadzi działania windykacyjne należności Skarbu Państwa (kary pieniężne, opłaty legalizacyjne, grzywny, dotacje, koszty egzekucyjne, inne), aktywnie poszukuje majątku dłużników i sposobów odzyskania zaległości oraz monitoruje działania egzekucyjne organów skarbowych;
 • Rozpatruje wnioski i prowadzi postępowania administracyjne w sprawach udzielenia przez wojewodę ulg w spłacie należności Skarbu Państwa (kary pieniężne, opłaty legalizacyjne, dotacje, koszty egzekucyjne, inne);
 • Rozpatruje wnioski o wyrażenie przez Wojewodę zgody na udzielenie przez Starostę ulg w spłacie należności cywilnoprawnych z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa;
 • Przygotowuje postanowienia o proporcjonalnym zaliczeniu wpłat w celu poprawnego przypisania wpłat dłużników na należność główną i odsetki;
 • Rozpatruje zarzuty dłużników na prowadzone w ich sprawach administracyjne postępowania egzekucyjne;
 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawie ustalenia kwot dotacji podlegających zwrotowi;
 • Wystawia zaświadczenia o udzielonej pomocy publicznej de minimis.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obsłudze finansowej bądź stosowaniu prawa w praktyce
 • Znajomość przepisów ustaw: o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Ordynacja podatkowa, Kodeks postępowania administracyjnego
 • Umiejętność obsługi komputera i pakietu Office (Word, Excel)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów ustaw: o finansach publicznych, postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej, prawo budowlane, gospodarka nieruchomościami.
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Inspektor wojewódzki
Firma: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-01-05