Oferta: Inspektor wojewódzki

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 102743

Warunki pracy


 • Charakter pracy: administracyjno-biurowa,  praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,

 • Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej,

 • Stanowisko pracy znajduje się na parterze w budynku Urzędu (w budynku: winda, brak podjazdów, urządzenia sanitarno-higieniczne na każdej kondygnacji)

Zakres zadań

 • Koordynuje dokumentacje przetwarzania danych osobowych i obiegu wniosków dotyczących upoważnień użytkowanych systemów informatycznych i zbiorów danych prowadzonych w Wydziale;
 • Obsługuje aplikacje ŹRÓDŁO pod kątem weryfikowania danych osobowych w związku zadaniami realizowanymi w Wydziale;
 • Sporządza zawiadomienia, wyjaśnienia oraz odpowiedzi na zapytania właściwych organów, instytucji oraz osób fizycznych w celu udzielania informacji z zakresu prowadzonych spraw oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi;
 • Obsługuje systemy informatyczne, Chronos, POBYT v.2, Obsługa systemu informatycznego ZC w celu udzielania odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych osobowych;
 • Archiwizuje i przekazuje akta prowadzonych spraw do archiwum zakładowego w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obszarze stosowania prawa w praktyce,
 • znajomość KPA;
 • znajomość ustaw: o ewidencji ludności, o aktach stanu cywilnego, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej oraz rozporządzeń do ww. ustaw;
 • odporność na stres,
 • komunikatywność,
 • umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość programu EXCEL
 • spostrzegawczość
 • systematyczność,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność w pracy w zespole,
 • otwartość na ustawiczne doskonalenie zawodowe
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Inspektor wojewódzki
Firma: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2022-07-17