Oferta: Inspektor wojewódzki

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 100185

Warunki pracy


 • praca o charakterze administracyjno-biurowym, wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • oświetlenie dzienne i sztuczne

 • stanowisko pracy znajduje się na III piętrze budynku ZUW

 • w budynku urzędu znajduje się winda (brak podjazdów)

 • urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, niektóre przystosowane dla osób niepełnosprawnych


 

Zakres zadań

 • Kontroluje działalność organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w sprawach z zakresu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w celu oceny poprawności zakładania, prowadzenia i udostępniania baz danych ewidencji gruntów i budynków.
 • Weryfikuje bazy danych ewidencji gruntów i budynków, pod względem jakości i spójności
 • Dokumentuje, analizuje i wizualizuje dane dotyczące ewidencji gruntów i budynków.
 • Przechowuje kopie zabezpieczające bazy danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w szczególności bazy danych ewidencji gruntów i budynków.
 • Nadzoruje prowadzenie baz danych ewidencji gruntów i budynków, prowadzi instruktaż, szkolenia dla organów administracji geodezyjnej i kartograficznej.
 • Zapewnia obsługę informatyczną Inspekcji w zakresie specjalistycznego oprogramowania geodezyjnego oraz sprzętu informatycznego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o specjalności geoinformatyka lub wyższe geodezyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarach wykorzystujących dane przestrzenne lub w obszarze geodezji i kartografii
 • znajomość przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego, ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej
 • znajomość pakiet Office na poziomie zaawansowanym (Excel)
 • umiejętność korzystania z istniejących baz danych, wizualizacji danych przestrzennych za pomocą sieci Internet
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szkolenia w zakresie znajomości programów informatycznych stosowanych w geodezji oraz pakietu Office
 • uprawnienia zawodowe z dziedziny geodezji i kartografii z zakresu 2
 • znajomość programów geodezyjnych stosowanych w starostwach województwa zachodniopomorskiego (np. Geoinfo, Turbo Ewid), programów GIS (np. QGIS)
 • umiejętność programowania, tworzenia makr pozwalających na usprawnienie pracy
 • umiejętność pozyskiwania, przetwarzania, analizowania, wizualizacji danych przestrzennych
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Inspektor wojewódzki
Firma: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2022-06-05