Oferta: Inspektor wojewódzki

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 78980

Warunki pracy


 •         praca o charakterze administracyjno-biurowym, wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej

 •         praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 •         praca w nietypowych godzinach – dyżury

 •         stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku ZUW

 •         w budynku znajduje się winda (brak podjazdów) oraz urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, niektóre przystosowane dla osób niepełnosprawnych

 •         oświetlenie dzienne i sztuczne

 •         stanowisko pracy wyposażone jest w monitory ekranowe, komputer, drukarki, telefony, faks, ksero, radiotelefony stacjonarne

Zakres zadań

 • Realizuje zadania wynikające z zakresu sprawowanego nadzoru nad strażami gminnymi (miejskimi) przez Wojewodę Zachodniopomorskiego
 • Koordynuje realizację zadań i przedsięwzięć podejmowanych w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”
 • Współpracuje z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania publiczne z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, ratownictwa i ochrony ludności oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 • Prowadzi sprawy związane z planowaniem oraz koordynowaniem działań podejmowanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na rzecz właściwego stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie województwa
 • Opracowuje oraz uczestniczy w opracowaniu ocen, analiz, prognoz, sprawozdań i innych materiałów dotyczących stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w województwie zachodniopomorskim
 • Utrzymuje współpracę operacyjno – informacyjną z podmiotami prowadzącymi stały i doraźny dyżur w ramach systemu bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego w województwie zachodniopomorskim
 • Realizuje zadania zapewniające funkcjonowanie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i wydzielonej z jego składu grupy operacyjnej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania kryzysowego lub bezpieczeństwa publicznego
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego zwykłego
 • Znajomość: ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o zarządzaniu kryzysowym, o stanie klęski żywiołowej, o organizacjach pozarządowych , o służbie cywilnej oraz rozporządzenia w sprawie działania straży gminnych (miejskich) oraz w sprawie działalności organizacji pozarządowych;
 • Umiejętność pracy w zespole, analitycznego myślenia i prognozowania, a także zdolność do działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresujących
 • Umiejętność analizy dokumentacji technicznych
 • Znajomość zasad działania urządzeń łączności oraz systemów zasilania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Komunikatywna znajomość języka niemieckiego
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty
Stanowisko: Inspektor wojewódzki
Firma: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-05-28