Oferta: Inspektor wojewódzki

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 74577

Warunki pracy


 • praca o charakterze administracyjno-biurowym, w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym

 • stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy - obsługa komputera powyżej 4 godzin  dziennie

 • stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku ZUW, częściowo dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda oraz urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, brak podjazdów)

 • sporadyczne wyjazdy zazwyczaj pojazdami służbowymi 

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne w celu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
 • Opracowuje projekty decyzji administracyjnych o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w celu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację pozostałych inwestycji infrastrukturalnych (np. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, o pozwoleniu na budowę linii kolejowej oraz sieci szerokopasmowych, strategicznych sieci i budowli przeciwpowodziowych).
 • Opracowuje projekty decyzji o pozwoleniu na budowę.
 • Przyjmuje zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.
 • Przygotowuje odpowiedzi na pytania z zakresu obowiązujących przepisów budowlanych.
 • Przygotowuje akta spraw w celu przekazania wraz z odwołaniem do rozpatrzenia przez organy centralne.
 • Przygotowuje projekty decyzji o pozwoleniu na użytkowanie terminalu w zakresie kompetencji wojewody wynikających ze „specustaw”.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań administracyjnych lub w obszarze budownictwa
 • znajomość przepisów: Prawa budowlanego, KPA, specustaw: o gazoporcie, drogowej, kolejowej, lotniskowej, przeciwpowodziowej, energetyki jądrowej i sieci szerokopasmowych, ustawy o obszarach morskich, ustawy o służbie cywilnej
 • komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie uprawnień budowlanych
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska, planowania i zagospodarowania przestrzennego
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty
Stanowisko: Inspektor wojewódzki
Firma: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-02-16