Oferta: Inspektor wojewódzki

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 138414

Warunki pracy


 • praca o charakterze administracyjno-biurowym, w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym,
 • stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy - obsługa komputera powyżej 4 godzin  dziennie,
 •  stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku ZUW częściowo dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych (w budynku znajduje się winda oraz ruchomy podjazd, urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, niektóre przystosowane dla osób niepełnosprawnych).

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne w celu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
 • Opracowuje projekty decyzji administracyjnych o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w celu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację pozostałych inwestycji infrastrukturalnych (np. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, o pozwoleniu na budowę linii kolejowej oraz sieci szerokopasmowych, strategicznych sieci i budowli przeciwpowodziowych).
 • Opracowuje projekty decyzji o pozwoleniu na budowę.
 • Przyjmuje zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.
 • Przygotowuje odpowiedzi na pytania z zakresu obowiązujących przepisów budowlanych.
 • Przygotowuje akta spraw w celu przekazania wraz z odwołaniem do rozpatrzenia przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego i właściwego ministra
 • Przygotowuje projekty decyzji o pozwoleniu na użytkowanie terminalu w zakresie kompetencji wojewody wynikających ze „specustaw”.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań administracyjnych lub w obszarze budownictwa
 • znajomość przepisów: Prawa budowlanego, KPA, ustawy o służbie cywilnej, specustaw: o gazoporcie, drogowej, kolejowej, lotniskowej, przeciwpowodziowej, energetyki jądrowej i sieci szerokopasmowych, ustawy o obszarach morskich
 • komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie uprawnień budowlanych
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska, planowania i zagospodarowania przestrzennego


Szczegóły oferty

Stanowisko: Inspektor wojewódzki
Firma: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2024-06-02