Oferta: Inspektor wojewódzki

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 129538

Warunki pracy

- Praca w charakterze administracyjno-biurowym, w systemie jednozmianowym ośmiogodzinnym.
- Stanowisko pracy wyposażone w komputer, monitor ekranowy- obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.
- Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej- praca z dokumentami.
- Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniach biurowych na V piętrze budynku, dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (2 windy, podjazdy, urządzenia sanitarno- higieniczne).
- Oświetlenie dzienne i sztuczne.

Zakres zadań

 • Przygotowywanie informacji o realizacji zadań powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności na podstawie informacji otrzymanych od starostów.
 • Przygotowywanie informacji o realizacji zadań Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
 • Bieżące prowadzenie spraw związanych z budżetem na realizację zadań, w tym przygotowywanie planu wydatków, przygotowywanie analiz dotyczących realizacji budżetu.
 • Udzielanie informacji o trybie i zasadach postępowania w sprawach z zakresu orzekania o niepełnosprawności oraz ustalania poziomu wsparcia.
 • Prowadzenie spraw związanych z kontrolą zarządczą.
 • Bezpośrednia obsługa klienta, przyjmowanie pism, wniosków i podań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze finansów lub administracji
 • umiejętności analityczne, korzystania z przepisów prawa
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, świadczeniu wspierającym, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kodeksu postępowania administracyjnego
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka ukraińskiego na poziomie komunikatywnym
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Inspektor wojewódzki
Firma: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-11-02