Oferta: Inspektor wojewódzki

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 126752

Warunki pracy

· praca o charakterze administracyjno-biurowym, wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej


· praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,


· stanowisko pracy znajduje się na trzecim piętrze budynku, częściowo dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych (w budynku znajduje się winda, brak podjazdów, urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej  kondygnacji, niektóre przystosowane dla osóbniepełnosprawnych)


· oświetlenie dzienne i sztuczne


· stanowisko pracy wyposażone jest w monitory ekranowe, komputer, drukarki, telefony, faks, ksero

Zakres zadań

 • Kontroluje działalność organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie przestrzegania przepisów z dziedziny geodezji i kartografii;
 • Kontroluje wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych w celu zbadania: legalności, rzetelności wykonywanych prac oraz przestrzegania i stosowania przepisów z zakresu geodezji i kartografii;
 • Prowadzi postępowania administracyjne w I i II instancji w sprawach z zakresu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 • Rozpatruje skargi i wnioski na organy administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz pisma o charakterze skargowym na wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe geodezyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze geodezji i kartografii
 • uprawnienia zawodowe z dziedziny geodezji i kartografii z zakresu 1 lub 2;
 • znajomość przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego, kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustaw: o kontroli w administracji rządowej, Prawo przedsiębiorców w zakresie przeprowadzania kontroli;
 • znajomość pakietu Office (Word, Excel);
 • komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia;
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami, Prawa budowlanego, Prawa wodnego, ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Inspektor wojewódzki
Firma: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-09-07