Oferta: Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 113935

Warunki pracy

Występowanie uciążliwych i niebezpiecznych warunków pracy - hałas, zmienne warunki mikroklimatyczne; narzędzia pracy - komputer, elektryczne urządzenia biurowe, urządzenia pomiarowe; bariery architektoniczne - biuro na I piętrze: możliwość poruszania się po budynku - brak podjazdów; drzwi odpowiedniej szerokości; nie dostosowane toalety dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Realizacja zadań wynikajacych z ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywnienia, ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego, ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej;
 • Przyjmowanie zgłoszeń o rozpoczęciu, zaprzestaniu działalności lub zmianach w działalności prowadzonej przez podmioty objęte nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szczecinie w zakresie wytwarzania i wprowadzania do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego;
 • Dokonywanie analizy ryzyka dla podmiotów sektora spożywczego objętych nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szczecinie;
 • Opracowanie i bieżąca realizacja harmonogramu kontroli podmiotów działających w zakresie wytwarzania, składowania i wprowadzania do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego;
 • Przeprowadzanie kontroli urzędowych na zgodność z wymogami zawartymi w prawodastwie krajowym i unijnym;
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej kontrolowanych podmiotów;
 • Urzędowa certyfikacja przesyłek produktów pochodzenia zwierzecego;
 • Przygotowanie dokumentacji wynikającej z prowadzonych postępowań administracyjnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w Służbie cywilnej
 • posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 • znajomość przepisów weterynaryjnych oraz kodeksu postępowania administracyjnego;
 • prawo jazdy kat. B;
 • znajomość obsługi komputera w środowisku MS Office;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność organizacji pracy i podejmowania decyzji, umiejętność pracy w zespole;
 • komunikatywność, dyspozycyjność;
 • ukończone szkolenia,
 • kultura osobista, odporność na stres;
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Inspektor weterynaryjny
Firma: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-01-20