Oferta: Inspektor weterynaryjny

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 98247

Warunki pracy

Obciążenie mięśniow-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych, wyjazdy służbowe, praca w siedzibie jak i poza siedzibą urzędu, praca w zespole, obciążenie psychiczne - kontakt z podmiotami kontrolowanymi oraz instytucjami kontrolującymi.


Brak jest odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, miejsce pracy w siedzibie Inspektoratu mieści się na trzecim piętrze budynku biurowo-laboratoryjnego z windą, praca wykonywana jest w budnynku nie posiadającym podjazdu.  


Praca wykonywana w podstawowym systemie czasu pracy.

Zakres zadań

 • Prowadzenie spraw z zakresu zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt wynikających z przepisów właściwych dla poziomu wojewódzkiego i współdzialanie z inspektorami z powiatowych inspektoratów weterynarii,
 • Koordynowanie działań powiatowych lekarzy weterynarii w zakresie kontroli i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (w tym m.in. afrykańskiego pompru świń, grypy ptaków), a także działań zmierzających do ograniczenia wystąpienia chorób, likwidowania ognisk oraz monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych,
 • Sporzadzanie wymaganych przepisami prawa sprawozdań statystycznych i innych,
 • Prowadzenie spraw związanych z uznaniem terytorium województwa lub jego części za urzędowo wolne od poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt,
 • Prowadzenie obowiązkowej dokumentacji z zakresu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • Prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków lub odwołań z zakresu zadań działu,
 • Przeprowadzanie kontroli zgodnych z planem pracy,
 • Współpraca z ZHW oraz laboriatoriami zewnętrznymi w zakresie działań działu,
 • Przygotowywanie powiadomień dla Głównego Lekarza Weterynarii o chorobach zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi notyfikacji w Unii Europejskiej (system ADIS),
 • Przygotowywanie dla Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii projektów pism, decyzji administracyjnych, materiałów niezbędnych do dokonywania analizy i oceny epizootycznej na obszarze województwa oraz wystąpień na naradach z powiatowymi lekarzami weterynarii

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe wyższe weterynaryjne lub wyższe zootechniczne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie RP
 • Umiejętność obsługi komputera,
 • Znajomość prawa weterynaryjnego,
 • Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie postępowania administracyjnego,
 • Umiejetność interpretacji przepisów prawa,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. B
 • Język angielski lub niemiecki na poziomie komunikatywnym
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Inspektor weterynaryjny
Firma: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2022-05-08