Oferta: Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gryfinie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Gryfino
Ogłoszenie o naborze Nr 90156

Warunki pracy

- praca od poniedziałku do piątku 8 godzin (ruchomy czas pracy (06:30 - 15:30);


- możliwe nietypowe godziny pracy (np. zwalczanie chorób, dyżury, interwencje);


- obciążenie psychiczne - kontakt z kontrolowanym, stres związany z pracą pod presją czasu;


- kontakt ze zwierzętami;


- praca w terenie ( dojazdy samochodem służbowym ), wyjazdy do zakładów, gospodarstw objętych nadzorem;


- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;


- obsługa urządzeń biurowych - komputer, drukarka, skaner;


- budynek parterowy, nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych;

Zakres zadań

 • wykonywanie czynności związanych z profilaktyką i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt
 • zwalczanie i prewencja chorób zwalczanych z urzędu m.in. HPAI i ASF
 • prowadzenie dochodzeń epizootycznych
 • przeprowadzanie kontroli weterynaryjnych przy wywozie i przywozie zwierząt w handlu, eksporcie i obrocie
 • certyfikacją przesyłek kierowanych na rynek Wielkiej Brytanii
 • kontrolowanie nadzorowanych podmiotów
 • sporządzanie sprawozdań z przeprowadzanych badań i kontroli, obsługą weterynaryjnych systemów informatycznych
 • prowadzeniem nadzoru nad badaniami monitoringowymi chorób zakaźnych zwierząt
 • wydawanie decyzji administracyjnych i prowadzenie postępowania egzekucyjnego w drodze postępowania administracyjnego
 • prowadzenie postepowania mandatowego i kierowanie wniosków o ukaranie do organów ścigania
 • wykonywanie innych prac zleconych przez powiatowego lekarza weterynarii
 • pobieranie prób do badań laboratoryjnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe -lekarz weterynarii lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego prowadzenie postepowań administracyjnych
 • Znajomość KPA i ogólnych zasad funkcjonowania inspekcji weterynaryjnej.
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (dla lekarza weterynarii)
 • Znajomość aktualnych krajowych i unijnych przepisów weterynaryjnch z zakresu ochrony zdrowia oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • Znajomość obsługi komputera
 • Prawo jazdy kat. B (umiejętność prowadzenia samochodu)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Szczegóły oferty

  Stanowisko: Inspektor weterynaryjny
  Firma: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gryfinie
  Miejsce pracy: Gryfino
  Opublikowano: 2022-01-12