Oferta: Inspektor weterynaryjny

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 138216

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzedu oraz w terenie, krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, przeprowadzanie kontroli w innych urzędach. Miejsce pracy mieści się na III piętrze budynku biurowo-laboratoryjnego, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób z niepełnosprawnościami, praca jest wykonywana w budynku nieposiadającego podjazdu, z windą. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


Stanowisko pracy wymaga samodzielności w zakresie realizacji zadań zaś w sprawach szczególnie skomplikowanych wymaga pracy w zespole. Osoba na danym stanowisku prowadzi sprawy od początku do końca. Praca na stanowisku wymaga od pracownika umiejętności pracy w zespole, kreatywności oraz dyspozycyjności. Wykonywanie zadania wymagają dużej dokładności i szczegółowej analizy wielu zebranych danych, przede wszystkim przy sporządzaniu sprawozdań. Konieczna jest cierpliwość i skrupulatność przy wykonywaniu działań, jak również aktualna i szczegółowa wiedza w zakresie chorób zakaźnych oraz aktualnej sytuacji epizootycznej.


 

Zakres zadań

 • Prowadzenie spraw z zakresu zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt wynikających z przepisów właściwych dla poziomu wojewódzkiego i współdzialanie z Inspektorami z Powiatowych Inspektoratów Weterynarii,
 • Koordynowanie działań Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zakresie kontroli i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, a także działań zmierzających do ograniczenia wystąpienia chorób, likwidowania ognisk oraz monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych,
 • Sporzadzanie sprawozdań statystycznych,
 • Prowadzenie spraw związanych z uznaniem terytorium województwa lub jego części za urzędowo wolne od poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt,
 • Prowadzenie obowiązkowej dokumentacji z zakresu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • Prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków lub odwołań z zakresu zadań działu,
 • Przeprowadzanie kontroli zgodnych z planem pracy,
 • Udział w naradach z Głównym Lekarze Weterynarii oraz Powiatowymi Lekarzami Weterynarii,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie RP,
 • Znajomość aktualnie obowiązujacych przepisów prawa weterynaryjnego, przepisów w zakresie postępowania administracyjnego,
 • Zdolnośc analitycznego myślenia,
 • Umiejętność obsługi programówkomputerowych, World, Excel,
 • Umiejetność organizowania i planowania pracy,
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa,
 • W służbie cwyilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa i była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. B
 • Język angielski na poziomie komunikatywnym


Szczegóły oferty

Stanowisko: Inspektor weterynaryjny
Firma: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2024-05-28