Oferta: Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 135542

Warunki pracy


 • praca od poniedziałku do piątku w godzinach 07:15 - 15:15,
 • praca w siedzibie jak i poza siedzibą Inspektoratu (wyjazdy samochodem służbowym),
 • praca w terenie, kontakt ze zwierzętami,
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • obsługa urządzeń biurowych: komputer, drukarka, skaner,
 • obsługa urządzeń pomiarowych,
 • bariery architektoniczne - biuro na I piętrze, brak windy i podjazdów,
 • udział w szkoleniach,
 • stres związany z przeprowadzaniem kontroli, podejmowanie decyzji w podmiocie nadzorowanym.

Zakres zadań

 • wykonywanie zadań wynikających z ustawy w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
 • kontrola nad przemieszczaniem zwierząt w kraju oraz handel obrotem zwierzętami, prowadzenie wymiany informacji w systemach informatycznych ( TRACES, IRZ, Vetlink);
 • kontrole w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta i innych miejscach przebywania zwierząt w aspekcie dobrostanu i ochrony zwierząt zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, sporządzanie rejestrów i dokumentacji związanej z przeprowadzonymi kontrolami, prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z wymogami jednostek nadrzędnych;
 • sprawowanie nadzoru nad schroniskami dla zwierząt;
 • kontrole spełniania wymagań przez podmioty zajmujące się wykorzystaniem nasienia, punktami kopulacyjnymi i akwakulturą;
 • przeprowadzanie kontroli gospodarstw w zakresie wymogów wzajemnej zgodności oraz przestrzegania zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczania zwierząt;
 • nadzór nad podmiotami zajmującymi się organizowaniem targów, pokazów lub konkursów zwierząt;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne - lekarz weterynarii, wyższe zootechniczne lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku lekarza weterynarii)
 • znajomość obsługi komputera w środowisku MS Office;
 • znajomość polskich, unijnych przepisów prawa weterynaryjnego;
 • znajomość przepisów prawa administracyjnego;
 • prawo jazdy kat. B
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dyspozycyjność, komunikatywność;
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych i znajomość obsługi oprogramowania komputerowego stosowanego w Inspektoracie;
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Inspektor weterynaryjny
Firma: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2024-03-24