Oferta: Inspektor nadzoru budowlanego

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie
Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 113398

Warunki pracy

Praca biurowa, kontrolna w terenie, prowadzenie samochodu służbowego. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświtleniu. Pomieszczenia biurowe WINB zlokalizowane są na IV piętrze budynku ZUW w Szczecinie - wejście po schodach.

Zakres zadań

 • Kontrolowanie wykonywanych robót i obiektów budowlanych w celu sprawdzenia ich zgodności z pozwoleniami na budowę oraz projektem budowlanym
 • Kontrolowanie obiektów budowlanych w celu sprawdzenia właściwego utrzymania przez właścicieli i zarządców obiektów
 • Wykonywanie kontroli obowiązkowych obiektów, po zakończeniu robót budowlanych w celu wydania pozwolenia na użytkowanie
 • Prowadzenie postępowań w sprawie samowoli budowlanych w celu doprowadzenia obiektów do stanu zgodnego z prawem
 • Prowadzenie czynności kontrolnych w stosunku do osób pełniących samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie w celu sprawdzenia, czy posiadają właściwe uprawnienia do pełnienia tych funkcji
 • Prowadzenie postępowań w związku z zaistniałymi katastrofami budowlanymi w celu zbadania przyczyn i okoliczności ich powstania
 • Prowadzenie komputerowej ewidencji dokumentacji inspekcji i kontroli

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne lub wyższe w zakresie budownictwa
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w budownictwie na stanowisku związanym z wykonawstwem lub projektowaniem robót budowlanych
 • uprawnienia budowlane
 • znajomość przepisów prawa budowlanego i kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • posiadanie prawa jazdy kategoria B
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • samodzielność, dokładność, dyspozycyjność
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Inspektor nadzoru budowlanego
Firma: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-01-08