Oferta: Inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pyrzycach
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Pyrzyce
Ogłoszenie o naborze Nr 137272

Warunki pracy


 • Praca biurowa połączona z pracą w terenie, z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie.
 • Wyjazd w teren na kontrolę obiektów budowlanych w trakcie budowy i po zakończeniu budowy, w zakresie zgodności z zatwierdzonymi projektami budowlanymi, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami.
 • Siedziba Inspektoratu mieści się na 2 piętrze budynku bez windy z podjazdem do wejścia do budynku dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentów zgodnie z procedurą (prowadzenie spisów, rejestrów i teczek) oraz obsługa organizacyjno- prawna)
 • analiza zgromadzonych dokumentów
 • przygotowanie materiałów i sporządzanie sprawozdań
 • przeprowadzenie kontroli w terenie i sporządzanie z tych czynności protokołów i notatek służbowych
 • prowadzenie postępowania administracyjnego
 • przygotowanie projektów decyzji i postanowień administracyjnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe kierunek budownictwo , urbanistyka, architektura, inżynier środowiska
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego Budownictwo
 • Wykształcenie wyższe kierunek- budownictwo lub pokrewne urbanistyka, architektura, inżynier środowiska oraz uprawnienia budowlane
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych oraz Kodseksu Postępowania Administracyjnego
 • Znajomość obowiązujących przepisów i procedur w administracji
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Odpowiedzialność, dyspozycyjność, samodzielność
 • Praojazdy kat. B
 • Umiejętność planowania działań
 • Umiejętność pracy w zespole i umiejętność przekazywania informacji
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 pażdziernika 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństaw państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów- nie dotyczy kandydatów/ kandydatek urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkoweSzczegóły oferty

Stanowisko: Inspektor nadzoru budowlanego
Firma: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pyrzycach
Miejsce pracy: Pyrzyce
Opublikowano: 2024-05-07