Oferta: HR Biznes Partner

HR Biznes Partner
Miejsce pracy: Szczecin

Zapraszamy do współpracy doświadczonego HR Biznes Partnera/ People&Organization Partnera, który chce wraz z Naszym fantastycznym Zespołem 3Shape budować miejsce pracy, z którego będziemy dumni, i w którym będziemy mogli realizować cele biznesowe i osobiste z troską o Pracownika, Klienta i biznes.

Oferujemy:
 • Elastyczny tryb pracy
 • Umowa na czas nieokreślony po 10-ciu miesiącach
 • 40 minutowa płatna przerwa wliczona w czas pracy,
 • Zbilansowane obiady dla pracowników za 2 złote,
 • Dynamiczny zespół z nieformalną, przyjazną atmosferą,
 • Bogaty pakiet pracowniczy (między innymi prywatna opieka medyczna z podstawową opieką stomatologiczną, dofinansowana karta MultiSport, system kafeteryjny)
Zapraszamy Cię do złożenia aplikacji jeśli:
 • Posiadasz minimum 3 letnie doświadczenie w roli HRBP (mile widziane doświadczenie w firmie produkcyjnej)
 • Masz wykształcenie wyższe,
 • Posiadasz wiedzę z zakresu prawa pracy i jego praktycznego zastosowania,
 • Swobodnie porozumiewasz się w języku angielskim
 • Rozumiesz biznes i rolę HR Biznes Partnera oraz posiadasz doświadczenie w budowaniu i wdrażaniu projektów HR, 
 • Masz odwagę w działaniu, a rozwój Ludzi i organizacji jest Twoją pasją,
 • Lubisz samodzielność w działaniu
 • Posiadasz umiejętności analitycznego myślenia i pracy projektowej
 • Widzisz zagrożenia i potrafisz zarekomendować rozwiązania, które zabezpieczą priorytety organizacji,
 • Wychodzisz z inicjatywą i masz chęć do ciągłego usprawniania pracy,
 • Masz praktyczne doświadczenie we współpracy z managerami przy wdrażaniu zmian organizacyjnych
Na co możesz liczyć? 
 • Współpracę opartą o partnerstwo i zaufanie, 
 • Ciągły rozwój, a ponadto samodzielność w działaniu, 
 • Okazję do budowania procesów i rozwiązań HR uszytych na miarę potrzeb biznesu i czasów.
 • Możliwość praktycznego wykorzystania języka angielskiego
Do Twojego zakresu odpowiedzialności będzie należało:
 • Doradztwo w zakresie adekwatnych i praktycznych rozwiązań dotyczących zarządzania ludźmi, relacji pracowniczych, prawa pracy,
 • Realizacja strategii personalnej, wsparcie biznesu i dyrektora P&O,
 • Realizacja procesów rekrutacyjnych zgodnie z potrzebami organizacji,
 • Budowanie, zarządzanie i implementowanie procesów, rozwiązań HR w organizacji,
 • Budowanie i wdrażanie działań rozwojowych mających na celu rozwój pracowników i firmy,
 • Koordynacja procesu wynagradzania zgodnie z polityką płacową firmy,
 • Koordynacja projektów HR, udział w projektach między działowych oraz ich komunikacja,
 • Współpraca z zewnętrznymi dostawcami usług HR,
 • Przygotowywanie opracowań, prognoz oraz raportów cyklicznych, prezentowanie wniosków oraz rekomendowanie działań.
Prosimy o dodanie w CV następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu aktualnej rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „a” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.Jeżeli chciałaby Pani/Pan, aby Pani/Pana CV trafiło do rekrutacyjnej bazy danych 3Shape, abyśmy mogli je wziąć pod uwagę w przyszłych rekrutacjach, prosimy o dodanie do CV drugiej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych także dla celów przyszłych rekrutacji”.

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, iż administratorem danych osobowych udostępnionych przez Panią/Pana w tym przypadku jest 3Shape Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie 70-033, przy ul. Zapadła 8d. Informujemy, że dane mogą być udostępnione innym podmiotom grupy 3Shape. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu związanym z rekrutacją i będą przechowywane przez okres 12 miesięcy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w 3Shape można uzyskać tutaj lub kontaktując się z lokalnym Działem Personalnym. Informujemy, w przypadku zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną do siedziby spółki, iż obiekty 3Shape Poland Sp. z o.o. są monitorowane, w celu zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy dla pracowników i gości, a także w celu ochrony mienia i majątku firmy. System monitorignu może być wykorzystywany do badania incydentów związanych z bezpieczeństwem w celu zabezpieczenia dowodów, jeżeli takie zdarzenia wystąpią. Nagrania z monitoringu przechowywane są przez okres nieprzekraczający 30 dni. Zarejestrowane obrazy z kamer zapisywane są centralnie i przechowywane w bezpiecznym miejscu.
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: HR Biznes Partner
Firma: 3SHAPE POLAND SP. Z O.O.
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2022-09-15