Oferta: Główny księgowy

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
Główny księgowy
Miejsce pracy: Szczecin
Numer: StPr/21/1017
OBOWIĄZKI:
Realizacja polityki rachunkowości Spółdzielni oraz obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości.Prowadzenie wspólnie z Zarządem gospodarki finansowej Spółdzielni dla nieruchomości budynkowych oraz lokali użytkowych.Opracowywanie planów gospodarczych w tym weryfikacja kosztów i przychodów oraz analiza i kalkulowanie stawek opłat.Sporządzenie rocznych sprawozdań finansowych oraz okresowych sprawozdań z wykonania planu gospodarczego na dany rok.Przygotowywanie rozliczeń podatkowych.Dokonywanie wstępnej, bieżącej i następnej kontroli operacji gospodarczych będących przedmiotem księgowań.Uczestnictwo w tworzeniu uchwał kierunkowych organów statutowych.Przeprowadzanie okresowych analiz sald z tytułu zobowiązań i należności.Nadzór nad pracą działu księgowości i podległych pracowników.Wymagania: wykształcenie wyższe, umiejetność prowadzenia ksiąg rachunkowych, współpracy z instytucjami zewnętrznymi (us, zus, gus, pzu), kosztorysowanie, znajomość zasad funkcjonowania spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych, w tym znajomość ustawy prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy o własności lokali, niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, 3 lata doświadczenia zawodowego
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia: KOSZTORYSOWANIE
Uprawnienia: DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE (wymagany staż - lata: 3)
Uprawnienia: PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Uprawnienia: WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI ZEWNĘTRZNYMI (US, ZUS, GUS, PZU)

Miejsce pracy:

Szczecin


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas nieokreślony


Wynagrodzenie brutto:

od 5 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w SzczecinieSzczegóły oferty
Stanowisko: Główny księgowy
Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-04-13