Oferta: Główny inspektor

Urząd Morski w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 85671

Warunki pracy


 • praca w terenie,

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,

 • zagrożenie naciskami grup przestępczych,

 • zagrożenie korupcją,

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach,

 • brak odpowiednio dostosowanych toalet dla potrzeb niepełnosprawnych,

 • praca przy komputerze powyżej czterech godzin dziennie.

Zakres zadań

 • Nadzoruje i kieruje pracą wydziału i podległymi mu pracownikami w celu prawidłowego wykonywania zadań przydzielonych Inspektoratowi.
 • Wydaje odpowiednie dokumenty okrętowe w imieniu Dyrektora Urzędu zgodnie z posiadanym upoważnieniem w celu wypełnienia obowiązku nałożonego na organ inspekcyjny przez obowiązujące akty prawne.
 • Nadzoruje planowanie i przeprowadzanie inspekcji, zgodnie z wytycznymi Memorandum Paryskiego i dyrektywą Unii Europejskiej dla realizacji celów inspekcyjnych.
 • Nadzoruje przeprowadzanie audytów systemów zarządzania bezpieczeństwem (kodeks ISM) i stacji atestacji, załadowców kontenerów oraz weryfikacji kodeksu ISPS, na pokładach statków, w biurze armatora oraz siedzibie załadowcy, w celu potwierdzenia ich zgodności z wymogami kodeksów oraz innych przepisów i wydania lub potwierdzenia wynikających z nich dokumentów.
 • Sprawuje nadzór nad wprowadzanym do obrotu lub oddanym do użytku wyposażeniem morskim oraz rekreacyjnymi jednostkami pływającymi i skuterami wodnymi w celu realizacji zadań wynikających z przepisów o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.
 • Opiniuje akty prawa krajowego i międzynarodowego dotyczące kwestii bezpieczeństwa i życia na morzu w celu podniesienia jakości przepisów prawnych i podniesienia bezpieczeństwa żeglugi. Wdraża zalecenia IMO, dyrektyw Unii Europejskiej i Memorandum Paryskiego dotyczące bezpieczeństwa żeglugi w celu zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi.
 • Opracowuje i nadzoruje procedury systemu zarządzania jakością obowiązujące w Urzędzie w części dotyczącej inspekcji statków w celu wypełnienia nałożonego ustawą o bezpieczeństwie morskim obowiązku dot. funkcjonowania systemu zarządzania jakością.
 • Opracowuje zbiorcze analizy i sprawozdania dotyczące stanu bezpieczeństwa podległych statków wraz z wnioskami w celu przekazania ich wszystkim uprawnionym organom administracji morskiej i rządowej.
 • Przeprowadza ocenę stanu bezpieczeństwa inspekcjonowanych statków w celu stwierdzenia czy spełniają wymogi konwencji oraz innych odpowiadających im przepisów.
 • Współpracuje z innymi wydziałami Urzędu oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie spraw związanych z bezpieczeństwem ludzi, statków i ochroną środowiska morskiego w celu poprawy bezpieczeństwa i zapewnienia ochrony środowiska.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu morskim lub budownictwa okrętowego

doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego Administracja morska lub praca na statkach morskich lub praca w Towarzystwach Klasyfikacyjnych
 • Dyplom morski na poziomie zarządzania w dziale pokładowym lub inżyniera budowy okrętów
 • Umiejętność kierowania zespołem ludzi
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość obsługi komputera
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Audytor ISM, audytor ISO 9001
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Główny inspektor
Firma: Urząd Morski w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-10-08