Oferta: Dyrektor Techniczny

Dla naszego Klienta – generalnego wykonawcy obiektów kubaturowych, przemysłowych, w związku z rozwojem poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Dyrektor Techniczny
Miejsce pracy: Szczecin

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
 • organizowanie, kierowanie i nadzorowanie procesów realizowanych budów,
 • współudział w przygotowywaniu ofert dla Inwestorów,
 • współpraca z Kierownikami Budów i Kierownikami Kontraktów w zakresie przygotowania inwestycji do realizacji,
 • udział w przekazaniu dokumentacji projektowej oraz terenu budów innym podwykonawcom,
 • nadzór i kontrola zgodności robót budowlanych z wymaganiami umów, dokumentacją i obowiązującymi przepisami,
 • konsultowanie zagadnień technicznych z kierownictwem prowadzonych budów,
 • kontrola postępu robót na budowach w stosunku do harmonogramu, oraz informowanie o zagrożeniach dla terminowego zakończenia robót,
 • opiniowanie dokumentów dotyczących robót, w tym zatwierdzanie ofert na roboty i dostawy przedstawiane przez podwykonawców,
 • organizowanie narad technicznych zwoływanych na budowach,
 • podejmowanie inicjatyw zmierzających do minimalizacji kosztów inwestycyjnych, wytwarzania oraz eliminowania strat, poprawy efektywności.
WYMAGANIA I KOMPETENCJE ZAWODOWE:
 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • minimum 10 lat doświadczenia w pracy, w tym 5 lat na stanowiskach dyrektorskich,
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi,
 • komunikatywna znajomość minimum jednego języka obcego, - wysokie umiejętności zarządcze, interpersonalne i komunikacyjne,
 • gotowość do podróży służbowych,
 • poczucie odpowiedzialności.
OFERUJEMY:
 • stałe zatrudnienie na umowę o pracę lub kontrakt, - wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności, - możliwość rozwoju zawodowego,
 • niezbędny pakiet narzędzi pracy (telefon, laptop, samochód).
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty
Stanowisko: Dyrektor Techniczny
Firma: NES Global Talent
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2019-08-12

Zobacz najnowsze oferty pracy