Oferta: Asystent

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Asystent
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 137887

Warunki pracy

Praca laboratoryjna 8 godzin w urzędowym laboratorium weterynaryjnym (kontynuacja badań w dni wolne od pracy (sobota, niedziela, święta; wykonywanie badań mikrobiologicznych, parazytologicznych, wirusologicznych (wścieklizna) i pobieranie materiału ze zwłok zwierząt; kontakt z klientem w zakresie działalności pracowni; konieczność zaszczepienia się przeciwko wsciekliźnie; kontakt ze szkodliwymi czynnikami zakaźnymi i substancjami chemicznymi oraz zwłokami zwierząt; możliwy kontakt z patogenami chorobotwórczymi dla człowieka; praca w zespole pod presją czasu; obsługa i sprawdzanie sprzętu laboratoryjnego; wyjazdy służbowe w celach szkoleniowych.


Miejsce pracy mieści się na drugim piętrze budynku biurowo-laboratoryjnego, brak jest odpowiednio dostosowanych toalet dla osób z niepełnosprawnościami, praca jest wykonywana w budynku nieposiadającym podjazu, z windą.

Zakres zadań

 • Wykonywanie badań materiału biologicznego pochodzącego od zwierząt, próbek środowiskowych (badania bakteriologiczne, mykologiczne, parazytologiczne, wirusologiczne) oraz pobieranie materiału ze zwłok zwierzat zgodnie z normami/procedurami badawczymi/ przepisami,
 • Przyjmowanie i rejestracja próbek do badań, kontakt z klientami laboratorium w zakresie działalności pracowni,
 • Prowadzenie zapisów technicznych związanych z badaniami w celu udokumentowania toku badania. Opracowywanie wyników badań, a także sporzadząnie sprawozdań z badań,
 • Obsługa i sprawdzanie wyposażenia w ramach nadanych upoważnień oraz utrzymywanie go w należytym stanie technicznym,
 • Prowadzenie rejestrów odczynników oraz planowanie rodzaju i ilości środków niezbędnych do realizacji zadań (przeprowadzania badań),
 • Opracowanie, modyfikacja i weryfikacja metod oraz monitorowanie ważności wyników badań,
 • Uczestniczenie w utrzymywaniu i doskonaleniu systemu zarzadzania w laboratorium według PN-EN ISO/IEC 17025, również w zakreie uczestnictwa w kontrolach zawnętrznych i wewnętrznych metod badawczych,
 • Prowadzenie audytów wewnętrznych w Terenowych Pracowniach Diagnostyki Włościcy i przygotowywanie próbek kontrolnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej (biologiczne, mikrobiologiczne, biotechnologiczne, zootechniczne)


doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w laboratorium mikrobiologicznym
 • Praca z komputerem, znajomość środowiska Windows i pakietu Office,
 • Akceptacja pracy ze zwłokami zwierząt i zgoda na zaszczepienie się przeciw wsciekliźnie,
 • Zdolność analitycznego myślenia,
 • Biegłość w obliczeniach matematyczno-chemicznych,
 • Kominikatywnośc i umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność organizowania i planowania pracy
 • Umiejętność podejmowania decyzji;
 • Znajomość praktyczna i teoretyczna podstaowych technik badawczych stosowanych w laboratorium mikrobiologicznym.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenia z metod badawczych stosowanych w laboratorium mikrobiologicznym,
 • Szkolenia z metod badawczych stosowanych w laboratorium mikrobiologicznym, normy PN-EN ISO/IEC - 17025,
 • Szkolenie na auditora wewnętrznego,
 • Doświadczenie w badaniach mikrobiologicznych, mikroskopowych,
 • Znajomość zasad funkcjonowania systemu zarzadzania jakością w laboratorium wg PN-EN ISO - 17025,
 • Doświadczenie w nadzorze nad wyposażeniem pomiarowym,
 • Staranność, obowiązkowość, dyspozycyjność.


Szczegóły oferty

Stanowisko: Asystent
Firma: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2024-05-19