Oferta: Asystent rodziny

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
Asystent rodziny
Miejsce pracy: Szczecin
Numer: StPr/21/0835
OBOWIĄZKI:
PRACA Z RODZINĄ PRZEŻYWAJĄCĄ TRUDNOŚCI W WYPEŁNIANIU FUNKCJI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W MIEJSCU JEJ ZAMIESZKANIA LUB W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ RODZINĘ.DO WYKONYWANIA ZAWODU ASYSTENTA RODZINY UPRAWNIONA JEST OSOBA, KTÓRA POSIADA WYKSZTAŁCENIE ZGODNIE Z USTAWĄ O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ TJ.POSIADA: A) WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE NA KIERUNKU PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIA, SOCJOLOGIA, NAUKI O RODZINIE LUB PRACA SOCJALNA LUB b)WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE NA DOWOLNYM KIERUNKU UZUPEŁNIONE SZKOLENIEM Z ZAKRESU PRACY Z DZIEĆMI LUB RODZINĄ I UDOKUMENTUJE CO NAJMNIEJ ROCZNY STAŻ PRACY Z DZIEĆMI LUB RODZINĄ LUB STUDIAMI PODYPLOMOWYMI OBEJMUJĄCYMI ZKRES PROGRAMOWY SZKOLENIA OKREŚLONY NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA I UDOKUMENTUJE CO NAJMNIEJ ROCZNY STAŻ PRACY Z DZIEĆMI LUB RODZINĄ LUB c)WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE I SZKOLENIE Z ZAKRESU PRACY Z DZIEĆMI LUB RODZINĄ, A TAKŻE UDOKUMENTUJE CO NAJMNIEJ 3 LETNI STAŻ PRACY Z DZIEĆMI LUB RODZINĄ, 2) NIE JEST I NIE BYŁA POZBAWIONA WŁADZY RODZICIELSKIEJ ORAZ WŁADZA RODZICIELSKA NIE JEST JEJ ZAWIESZONA ANI OGRANICZONA, 3) WYPEŁNIA OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY W PRZYPADKU GDY TAKI OBOWIĄZEK W STOSUNKU DO NIEJ WYNIKA Z TYTUŁU EGZEKUCYJNEGO, 4) NIE BYŁA SKAZANA PRAWOMOCNYM WYROKIEM ZA UMYŚLNE PRZESTĘPSTWO LUB UMYŚLNE PRZESTĘPSTWO SKARBOWE
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Asystent rodziny
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak

Miejsce pracy:

Szczecin


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę w zastępstwie


Wynagrodzenie brutto:

od 2 880 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w SzczecinieSzczegóły oferty
Stanowisko: Asystent rodziny
Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-04-21