Oferta: Asystent Kierownika Kontraktu

Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Asystent Kierownika Kontraktu

Szczecin
Numer referencyjny:
WZ/IR/128/05/22
Co zyskasz?
  • Umowę o pracę
  • Ulgi na przejazd koleją
  • Opiekę medyczną
  • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
  • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
  • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
  • Program sportowo -rekreacyjny
Opis stanowiska


Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za wspieranie działań kierownika kontraktu w trakcie realizacji kontraktu w ramach projektu: Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  • współudział w opracowaniu kompleksowej dokumentacji przetargowej niezbędnej dla wdrożenia procedur przetargowych oraz współudział w pracach komisji przetargowych,
  • współudział w pozyskaniu decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji kontraktu,
  • współudział w sporządzaniu harmonogramów rzeczowo - finansowych kontraktu niezbędnych dla przyjęcia planu realizacji projektu inwestycyjnego oraz współudział w sporządzaniu sprawozdań niezbędnych do monitorowania realizacji projektu,
  • współudział w weryfikowaniu zakresu rzeczowo - finansowego kontraktu,
  • współudział w identyfikacji i raportowanie do właściwych komórek organizacyjnych zagrożeń, ryzyk w realizacji kontraktu/projektu oraz współudział w podejmowaniu działań zapobiegających,
  • współudział w uzgadnianiu dokumentów (w tym faktur) dotyczących płatności dla Wykonawcy i Inżyniera,
  • współudział w planowaniu zamknięć torowych w aspekcie zakładanych harmonogramów robót dla opracowywanego rozkładu jazdy uwzględniającego planowane roboty,
  • współudział w opiniowaniu dokumentacji projektowej i wykonawczej,
  • dbanie o jakość, rejestrowanie, prowadzenie oraz przechowywanie dokumentacji projektu we wszystkich fazach jego wdrażania i trwałości projektu oraz sporządzanie raportów okresowych kierownika kontraktu,
  • udział w prowadzeniu wyrywkowych kontroli jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych materiałów.
Wymagane kwalifikacje:
  • wykształcenie co najmniej średnie techniczne w specjalnościach: budownictwo, transport kolejowy, systemy sterowania ruchem, drogi i mosty lub pokrewne,
  • 2 lata doświadczenia zawodowego, w tym 1 rok na stanowiskach związanych z realizacją projektów inwestycyjnych,
  • wiedza zawodowa z zakresu inwestycji, warunków kontraktowych FIDIC, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych,
  • znajomość pakietu MS Office i MS Project na poziomie średniozaawansowanym,
  • dyspozycyjność i gotowość do częstych wyjazdów służbowych,
  • czynne prawo jazdy kat. B,
  • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
  • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
  • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
  • otwartość na zmianę.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Asystent Kierownika Kontraktu
Firma: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2022-05-31