Oferta: Administrator sieci

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
Administrator sieci
Miejsce pracy: Szczecin
Numer: StPr/21/1818
OBOWIĄZKI:
1. ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE AKTYWNYMI URZĄDZENIAMI SIECIOWYMI2. WYKONYWANIE OKRESOWYCH KOPII ZAPASOWYCH KONFIGURACJI URZĄDZEŃ SIECIOWYCH ORAZ ICH WŁAŚCIWE PRZECHOWYWANIE ORAZ DOKUMENTOWANIE3. ZARZĄDZANIE, ADMINISTROWANIE ORAZ AKTUALIZOWANIE OPROGRAMOWANIA FIREWALL/ NAT/ ROUTER NA BAZIE SYSTEMU LINUX4. ZARZĄDZANIE I ADMINISTRACJA KLASAMI ADRESOWYMI ORAZ WYDZIELONYMI FRAGMENTAMI WIRTUALNYCH SIECI VLAN5. TWORZENIE, ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE DOSTĘPEM VPN TYPU SITE-TO-SITE I SITE-TO-CLIENT6. ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE SYSTEMEM SIECI BEZPRZEWODOWEJ, ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA ORAZ POPRAWNOŚCI AUTORYZACJI UŻYTKOWNIKÓW - STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW7. BIEŻĄCE UAKTUALNIANIE ISTNIEJĄCEJ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DOT. INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ ORAZ PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTACJI DLA POWSTAŁYCH W RAMACH REALIZACJI UMOWY NOWYCH USŁUG, FRAGMENTÓW SIECI, W TYM PROWADZENIE EWIDENCJI W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM LISTY PUBLICZNYCH ADRESÓW IP, LISTY STAŁYCH WEWNĘTRZNYCH ADRESÓW IP W RÓŻNYCH SEGMENTACH SIECI WIRTUALNYCH VLAN, LISTY PRZEŁĄCZNIKÓW ZARZĄDZANYCH I URZĄDZEŃ SIECIOWYCH8. UTRZYMYWANIE AKTUALNEJ BAZY HASEŁ DOSTĘPOWYCH DO URZĄDZEŃ I OPROGRAMOWANIA9. NADZÓR NAD ŁĄCZAMI SIECIOWYMI (ŚWIATŁOWODOWYMI I MIEDZIANYMI) - ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI PRACY SIECI10. MONITOROWANIE SIECI POD KĄTEM BEZPIECZEŃSTWA SIECI, TZN. OCHRONA ANTYWIRUSOWA I OCHRONA PRZED NIEPOWOŁANYM DOSTĘPEM Z POZA SIECI PUM11. PROWADZENIE ANALIZ WYJAŚNIAJĄCYCH NIETYPOWE BŁĘDY, BĄDŹ NIEZGODNE Z ZAŁOŻENIAMI ZACHOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W SIECI12. KONTROLA DOSTĘPU DO TREŚCI W RAMACH SIECI (FILTROWANIE ZAWARTOŚCI STRON WWW, BLOKOWANIE NIEPOŻĄDANYCH APLIKACJI NA POZIOMIE SIECI, BLOKOWANIE KATEGORII STRON WWW, BLOKOWANIE USŁUG SIECIOWYCH)13. WDRAŻANIE I ADMINISTRACJA OPROGRAMOWANIA DO MONITORINGU: RUCHU W SIECI, STANU URZĄDZEŃ PRACUJĄCYCH W SIECI, EWIDENCJI ZASOBÓW SIECIOWYCH14. ARCHIWIZACJA LOGÓW POŁĄCZEŃ W CELACH DOWODOWYCH W PRZYPADKU NARUSZENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW WEWNĘTRZNYCH LUB ZEWNĘTRZNYCH PRZEZ OKRES 24 MIESIĘCY15. ZARZĄDZANIE SYSTEMEM PODTRZYMYWANIA AWARYJNEGO I ZASILANIA W KLUCZOWYCH PUNKTACH SIECI KOMPUTEROWEJ ORAZ JEJ ROZWÓJ I MODERNIZACJA16. PLANOWANIE W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA, FRAGMENTARYZACJI I WYKORZYSTANIA SIECI W OPARCIU O ISTNIEJĄCĄ INFRASTRUKTURĘ, JAK RÓWNIEŻ JEJ ROZBUDOWĘ17. KSZTAŁTOWANIE POLITYKI ROZWOJU I MODERNIZACJI SIECI INFORMATYCZNYCH PUM18. WSPÓŁPRACA Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI PUM PRZY ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z MODYFIKACJĄ I ROZBUDOWĄ LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH19. KONFIGURACJA STACJI ROBOCZYCH UŻYTKOWNIKÓW W ZAKRESIE DOSTĘPU DO SIECI INTERNETWYMAGANIA:WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE INFORMATYCZNE, ZNAJOMOŚĆ ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z MONITORINGIEM SIECI I USŁUG, ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE CZYTANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ B2, ZNAJOMOŚĆ SPRZĘTU I ROZWIĄZAŃ SIECIOWYCH HP, FORTIGATE, W TYM UMIEJĘTNOŚCI ZARZĄDZANIA PRZEŁĄCZNIKAMI WARSTWY DRUGIEJ I TRZECIEJ HP PROCURVE ORAZ ROUTERAMI UTM FORTIGATE, ZNAJOMOŚĆ TEMATYKI W ZAKRESIE SIECI ETHERNET I PROTOKOŁU TCP/IP, ZNAJOMOŚĆ DNS (BIND), DHCP, ROUTING, FIREWALL, VPN, SNMP, ZNAJOMOŚĆ ZAGADNIEŃ SIECIOWYCH W SYSTEMACH - LINUX DEBIAN , DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE : ADMINISTROWANIE SIECIĄ KOMPUTEROWĄ MINIMUM 3 LATA, PRAWO JAZDY B Z WŁASNYM ŚRODKIEM TRANSPORTU, ZNAJOMOŚĆ OPROGRAMOWANIA URZĄDZEŃ MARKI FORTIGATE, ZNAJOMOŚĆ ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z SERWERAMI RADIUSDODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI:ZDOLNOŚĆ DO UTRZYMYWANIA DŁUGOTRWAŁEJ KONCENTRACJI, UMIEJĘTNOŚĆ KREATYWNEJ ANALIZY ORAZ SYNTEZY ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM KOMPETENCJI, UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA SZEROKO POJĘTEJ DIAGNOSTYKI W ZAKRESIE DZIAŁANIA ZARZĄDZANYCH SYSTEMÓW, APLIKACJI, NARZĘDZI, USŁUG, UMIEJĘTNOŚĆ DOKŁADNEGO SPORZĄDZANIA DOKUMENTACJI WYKONANEJ PRACY, BARDZO DOBRA ORGANIZACJA PRACY, BARDZO DOBRA PAMIĘĆ W SZCZEGÓLNOŚCI W ODNIESIENIU DO SCHEMATÓW I DOKUMENTACJI, CHĘĆ CIĄGŁEGO PODNOSZENIA KWALIFIKACJI I PODEJMOWANIA SZEROKO POJĘTEJ INICJATYWY
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), informatyczne
Uprawnienia: DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE (wymagany staż - lata: 3)
Uprawnienia: PRAWO JAZDY B

Miejsce pracy:

Szczecin


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 4 500 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w SzczecinieSzczegóły oferty
Stanowisko: Administrator sieci
Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-06-17