Oferta: Technik

Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Technik
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 113366

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Praca o charakterze technicznym i administracyjno-biurowym. W przeważającej części wzorcowania realizowane w laboratorium obejmujące wiele dziedzin pomiarowych m.in. wielkości elektryczne, czas i częstotliwość, ciśnienie, temperaturę i wilgotność. Do obowiązków należy m.in. wykonywanie pomiarów, odczytów wskazań, obliczeń, dokumentowanie wyników, wystawianie dowodów sprawdzeń. Praca w przeważającej części samodzielna, w siedzibie i poza siedzibą urzędu. Prowadzenie samochodu służbowego.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


Praca z wykorzystaniem komputera stacjonarnego lub przenośnego w urzędzie oraz poza siedzibą urzędu. Czynności metrologiczne realizowane w siedzibie i poza siedzibą urzędu, z wykorzystaniem kontrolnych przyrządów pomiarowych. Miejsce pracy w urzędzie znajduje się w pomieszczeniach biurowych i laboratoryjnych, na parterze oraz I piętrze, brak windy, brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, brak podjazdów dla wózków inwalidzkich.

Zakres zadań

 • wykonuje wzorcowania przyrządów pomiarowych użytkowych oraz stosowanych jako wzorce odniesienia,
 • wykonuje czynności związane z prawną kontrolą metrologiczną (legalizacją) przyrządów pomiarowych,
 • realizuje nadzór nad przestrzeganiem ustawy Prawo o miarach,
 • wykonuje sprawdzenia i ekspertyzy przyrządów pomiarowych,
 • realizuje zadania techniczno-administracyjne, przewidziane na stanowisku do spraw obsługi interesanta.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy Prawo o miarach,
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Umiejętność obsługi komputera – znajomość pakietu MS OFFICE (Word, Excel),
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność komunikowania się,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Odpowiedzialność za powierzone zadania.
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Technik
Firma: Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-01-08